underside-2

Beboere/Kommende beboere

Kløverengen ved Ishøj kommune er et socialpsykiatrisk/socialpædagogisk botilbud med plads til i alt 40 beboere. Vi er fordelt i 2 huse, henholdsvis nummer 72, hvor der er plads til 24 beboere, og hus 84, hvor der er plads til 16 beboere.

 

På Kløverengen er vores udgangspunkt at alle, uanset deres eventuelle diagnoser, psykosociale problemstillinger og tidligere erfaringer, har noget at byde ind med og noget at tilbyde andre, og således også dig!

 

 

Meningen med dit ophold på Kløverengen er derfor, at udfordre de områder du måske ikke synes du er så god til, og blive endnu bedre til at begå dig på de områder du allerede behersker. Vi har erfaring for, at de beboere vi får på Kløverengen, efter endt behandling, kan flytte fra Kløverengen og videre til en selvstændig bolig, hvor de er i stand til at klare sig selv med et minimum af hjælp, samt passe deres skole og/eller arbejde.

 

På Kløverengen arbejder vi ressource-orienteret og rehabiliterende ud fra idéen om ”hjælp til selvhjælp”. Vi tager altid udgangspunkt i dine ressourcer, samtidig med at vi – i fællesskab med dig – arbejder på at øge dine ressourcer og evner, og mestre eventuelle begrænsninger. Det betyder, at de ting du selv kan klare, dem klarer du naturligvis selv, men de ting du har brug for støtte til, dem får du støtte til, indtil den dag du også kan klare de ting selv.

 

Dette betyder også, at vi sammen med dig, arbejder på, at du lærer at benytte det omkringliggende samfund, hvor det er muligt, både i forhold til indkøb, transport, familie, netværk, kontakt til uddannelser, praktik, foreningsliv, fritidsinteresser m.fl.
Vi arbejder også med botræning, hvor vi både handler ind, laver mad, vasker tøj, rydder op, ligesom vi har stort fokus på både kost og motion helt generelt.  Vi tror på, at alle har noget de er rigtigt gode til, og på Kløverengen hjælper vi hinanden. Det man er god til, kan man hjælpe andre med, og det man har brug for at lære, får man mulighed for og støtte til at lære.

 

På Kløverengen er fællesskabet et vigtigt element, hvor alle bidrager med det de nu kan. Vi har kostordning med sund morgen- og aftensmad mandag-fredag, og laver ofte mad sammen i weekenderne. Vi træner fodbold og anden holdsport sammen, og tager på forskellige ture ud af huset sammen. Vi tror at fællesskabet er en styrke i sig selv, og at der er i selskab med andre man udvikler sig mest.

 

På Kløverengen skal du være parat til at samarbejde med personalet omkring din egen proces; det vil sige, at vi forventer at du vil deltage aktivt i at få det bedre, i den tid du opholder dig på Kløverengen.

Vi håber, at denne hjemmeside vil give dig svar på dine spørgsmål. Hvis du mangler nogle svar, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

 

 

Velkommen!
Anette Harbers van Bijlevelt Rix
Forstander

 

Rix tlf 3