underside-2

Forventninger/samarbejde

forventninger-samarbejde

 

Kløverengen er et botilbud, der tager hånd om det hele menneske, det vil sige at personalet i samarbejde med dig og din hjemkommune, forsøger at tage hånd om dine samlede udfordringer, både psykiske, fysiske og sociale.

 

Når du bliver visiteret til Kløverengen, er det vigtigt, at du er villig til at indgå i behandlingsforløbet og gerne vil udvikle dig mod at få det bedre.

Kløverengen har en forventning om at du vil gå aktivt ind i din behandlingsproces, og ikke vil modarbejde den.

Det er væsentligt, at der er en velvilje fra din side til at indgå et samarbejde med Kløverengen om at udvikle dig, både i forhold til at få det bedre, men også i forhold til dine konkrete udfordringer, som er årsagen til og formålet med dit ophold på Kløverengen.

Hvis du ikke ønsker at samarbejde om behandlingen, eller ikke ønsker at arbejde med dig selv og dine psykiske/fysiske/sociale udfordringer, er Kløverengen som udgangspunkt ikke et botilbud for dig. Der forventes således fra Kløverengens side et godt og konstruktivt samarbejde med dig.

 

 

Indsatsmål
For at både du og Kløverengen skal være skarpe på, hvad formålet er med dit ophold på Kløverengen, skal du i samarbejde med din hjemkommune have lavet nogle indsatsmål, som er det du skal have ud af dit ophold på Kløverengen.
På baggrund af indsatsmålene, opstiller du og din kontaktperson en pædagogisk handleplan. Den pædagogiske handleplan beskriver hvordan I i fællesskab arbejder med at få dig frem imod de indsatsmål der foreligger fra din hjemkommune.

 

Hvert halve år laves en status omkring dig i et midlertidigt botilbud på Kløverengen (§107), som sendes til din hjemkommune. For dig i et længerevarende botilbud på Kløverengen (§108) vil status være én gang årligt. I en status skriver Kløverengen til din hjemkommune, om hvordan det går med dit arbejde frem mod indsatsmålene.

Kløverengen støtter således dig i din bevægelse mod indsatsmålene, ved at udvikle og vedligeholde færdigheder, så du efterfølgende har større mulighed for at kunne klare dig selv i forhold til job, uddannelse, at bo i egen bolig eller om nødvendigt i bofællesskaber med andre.

Samtykkeerklæring
På Kløverengen kan du være tryg ved, at dine oplysninger ikke havner de forkerte steder.
Du skal nemlig give tilladelse til, at Kløverengen må udveksle oplysninger om dig – med fx familie og andre aktører, og du kan altid trække din tilladelse tilbage. Når du er over 18 år, giver vi ikke informationer videre til fx dine forældre – uden dit samtykke.

 

Når du bor på Kløverengen, giver du tilladelse til, at Kløverengens personale kan indhente informationer omkring din psykiske helbredsmæssige tilstand, din fysiske helbredsmæssige tilstand, din medicinske behandling, sociale forhold, økonomiske forhold, dit fysiske opholdssted og andre forhold, der har betydning for dit ophold og din behandling.

I forhold til behandlingssystemet er det er god idé at give tilladelse til at måtte dele informationer omkring dig, da det derved er lettere fagpersonerne imellem (fx din læge, din psykiater, osv.), at hjælpe og støtte dig i din udvikling – og derved i samarbejde arbejde sig frem imod de indsatsmål, som du og din sagsbehandler har lavet omkring dit ophold på Kløverengen.