underside-2

Forventninger/samarbejde

forventninger-samarbejde

 

Kløverengen er et botilbud, der tager hånd om det hele menneske. Dette betyder at personalet, i samarbejde med dig og din hjemkommune, forsøger at tage hånd om dine samlede udfordringer – både psykiske som fysiske og sociale.

 

Når du bliver visiteret til Kløverengen er det vigtigt, at du er villig til at indgå aktivt i forløbet og at du gerne vil udvikle dig, med henblik på at få det bedre. Det er væsentligt, at du har er en velvilje til at indgå et samarbejde med Kløverengen i forhold til din udvikling, hvilket også indebærer et fokus på de konkrete udfordringer, der er årsag til og formålet med dit ophold på Kløverengen.

Hvis du ikke ønsker at samarbejde om behandlingen, eller ikke ønsker at arbejde med dig selv og dine psykiske/fysiske/sociale udfordringer, er Kløverengen som udgangspunkt ikke et botilbud for dig. Kløverengens forventer et godt og konstruktivt samarbejde med dig.

 

 

Indsatsmål
For at både du og Kløverengen skal være skarpe på, hvad formålet er med dit ophold på Kløverengen, skal du i samarbejde med din hjemkommune have lavet nogle indsatsmål, som beskriver, hvad du skal have ud af dit ophold på Kløverengen.
På baggrund af indsatsmålene, opstiller du og din kontaktperson nogle delmål. Delmålene beskriver, hvordan I i fællesskab arbejder med at få dig frem imod de indsatsmål, der foreligger fra din hjemkommune.

 

Hvert halve år laves en status omkring dig i et midlertidigt botilbud på Kløverengen (§107), som sendes til din hjemkommune. For dig i et længerevarende botilbud på Kløverengen (§108) vil status være én gang årligt. I en status skriver Kløverengen til din hjemkommune om, hvordan det går med dit arbejde frem mod indsatsmålene.

Kløverengen støtter dig således i din bevægelse mod indsatsmålene, ved at udvikle og vedligeholde færdigheder, så du efterfølgende har større mulighed for at kunne klare dig selv i forhold til job, uddannelse, at bo i egen bolig, eller om nødvendigt i bofællesskaber med andre.

Samtykkeerklæring
På Kløverengen kan du være tryg ved, at dine oplysninger ikke havner de forkerte steder.
Du skal nemlig give tilladelse til, at Kløverengen må udveksle oplysninger om dig, eksempelvis med din familie og andre aktører, og du kan altid trække dit samtykke tilbage. Når du er over 18 år, giver vi ikke informationer om dig videre til f.eks. dine forældre, hvis du ikke har givet dit samtykke hertil.

 

Når du bor på Kløverengen, giver du tilladelse til, at Kløverengens personale kan indhente informationer omkring din psykiske og fysiske helbredsmæssige tilstand, din medicinske behandling, sociale forhold, økonomiske forhold, dit fysiske opholdssted og andre forhold, der har betydning for dit ophold og din behandling.

I forhold til behandlingssystemet, så er det er god idé at give din tilladelse til at dele informationer omkring dig, da det derved er nemmere for fagpersonerne omkring dig (f.eks. din læge, din psykiater, osv.) at hjælpe og støtte dig i din udvikling – og dermed i samarbejde arbejde sig hen imod de indsatsmål, som du og din sagsbehandler har udarbejdet omkring dit ophold på Kløverengen.