Forventninger/samarbejde

Kløverengen er et botilbud, der tager hånd om det hele menneske. Dette betyder at personalet, i samarbejde med dig og din hjemkommune, har fokus på at tage hånd om dine samlede udfordringer – både psykiske, fysiske og sociale.

Når du bliver visiteret til Kløverengen er det vigtigt, at du er villig til at indgå aktivt i forløbet, og at du gerne vil udvikle dig med henblik på at få det bedre. Det er væsentligt, at du har en velvilje til at indgå et samarbejde med Kløverengen i forhold til din udvikling, hvilket også indebærer et fokus på de konkrete udfordringer, der er årsag til og formålet med dit ophold på Kløverengen.

Hvis du ikke ønsker at samarbejde, eller ikke ønsker at arbejde med dig selv og dine psykiske/fysiske/sociale udfordringer, er Kløverengen som udgangspunkt ikke det rette botilbud for dig. På Kløverengen forventer vi at have et godt og konstruktivt samarbejde med dig.

Indsatsmål

For at både du og Kløverengen skal være skarpe på, hvad formålet er med dit ophold på Kløverengen, skal du, i samarbejde med din hjemkommune, have lavet nogle indsatsmål, som beskriver, hvad du skal have ud af dit ophold på Kløverengen.
På baggrund af indsatsmålene, opstiller du og din kontaktperson nogle delmål. Delmålene beskriver, hvordan I, i fællesskab, arbejder med at få dig frem imod de indsatsmål, der foreligger fra din hjemkommune.

To gange årligt laves der, for dig der er her på midlertidigt ophold efter servicelovens §107, en status, som sendes til din hjemkommune. For dig som er her på et længerevarende ophold efter servicelovens §108, vil status være én gang årligt. I en status skriver Kløverengen til din hjemkommune om, hvordan det går med dit arbejde frem mod indsatsmålene.

Kløverengen støtter dig således i din bevægelse mod indsatsmålene, ved at udvikle og vedligeholde færdigheder, så du efterfølgende har større mulighed for at kunne klare dig selv i forhold til job, uddannelse, at bo i egen bolig, eller om nødvendigt i et mindre indgribende botilbud.

Samtykkeerklæring

På Kløverengen kan du være tryg ved, at dine oplysninger ikke havner de forkerte steder.
Du skal nemlig give tilladelse til, at Kløverengen må udveksle oplysninger om dig, eksempelvis med din familie og andre aktører, og du kan altid trække dit samtykke tilbage. Da du er over 18 år, giver vi ikke informationer om dig videre til f.eks. dine forældre, medmindre du ikke har givet dit samtykke hertil.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os