underside-2

Indskrivning og udskrivning

Indstilling til indflytning på Kløverengen sker altid igennem din sagsbehandler. Hvis Kløverengen har plads og kan se dig passe ind i botilbuddet, så planlægges et besøg på Kløverengen med dig, din sagsbehandler og måske en af dine pårørende.

 

Hér informeres du omkring Kløverengens tilbud og får en rundvisning af botilbuddet. Du bliver ligeledes informeret omkring hvilke forventninger, Kløverengen har til dig – ligesom Kløverengen gerne høre dine forventninger omkring indflytning på Kløverengen – således at du og Kløverengen er enige om, hvad du siger ’ja’ til, når du i en periode skal bo på Kløverengen.

 

Kløverengen forventer eksempelvis, at når du bor på Kløverengen, skal du være villig til at arbejde aktivt med din egen rehabiliteringsproces, samt deltage aktivt i fx madgrupper, således at du på sigt er rustet til at flytte i egen bolig eller lignende.

indogudskrivning

 

Ved indskrivning;

  • Boligen er til rådighed enten d. 1. eller den 15. i måneden. (Konkret indflytning aftales med Kløverengen).
  • Du skal betale husleje fra den dag, du tilbydes boligen. Hvis du først flytter ind 14 dage efter, at du er blevet tilbudt boligen, opkræves huslejen stadig fra den dato, hvor boligen er blevet tilbudt.
  • Når dato for indflytning er fastlagt, så skal Kløverengen have al dokumentation omkring din medicin fra din læge eller psykiater, have recepter på serveren på din medicin, samt medicin, der er doseret og kontrolleret til 2 ugers brug. (Kløverengen hjælper dig gerne med at søge tilskud til medicin som fx ’kroniker-tilskud’, såfremt du er berettiget til det).

Ligeledes skal Kløverengen i forbindelse med din indflytning have konkrete indsatsmål fra din sagsbehandler omkring, hvad du som beboer skal arbejde med på Kløverengen (aftalt i samarbejde med dig). Kløverengen skal også have generelle informationer omkring dig samt kontaktoplysninger på din sagsbehandler.

Udskrivning

Udskrivning fra Kløverengen sker på baggrund af møde med din sagsbehandler og dig, hvor der i fællesskab vurderes, om du er klar til at skulle videre ud i egen bolig eller alternativt i et bofællesskab, udslusningsbolig etc. På et møde med sagsbehandleren vil der ligeledes blive aftalt dato for udflytning. Det er din kommune der skal opsige dit ophold på Kløverengen, da det er dem Kløverengen har en kontrakt med.
Du kan flytte ud af Kløverengen enten midt i eller ved slutningen på måneden (konkret dato aftales med Kløverengen).
Ligeledes betaler du husleje til den dag, du flytter fra Kløverengen.