underside-2

Indflytning og udflytning

Indstilling til indflytning på Kløverengen sker altid igennem din sagsbehandler. Hvis Kløverengen har en ledig plads, og botilbuddet vurderes at være det rette sted for dig, så planlægges et besøg på Kløverengen med dig, din sagsbehandler og måske en af dine pårørende.

 

Under besøget informeres du om Kløverengens tilbud og du får en rundvisning på botilbuddet. Du bliver ligeledes informeret om, hvilke forventninger, Kløverengen har til dig – ligesom Kløverengen gerne vil høre dine forventninger omkring indflytningen – således at du og Kløverengen er enige om, hvad du siger ’ja’ til, når du i en periode skal bo på Kløverengen.

Kløverengen forventer eksempelvis, at når du bor på Kløverengen, så skal du være villig til at arbejde aktivt med din egen rehabiliteringsproces samt deltage aktivt i eksempelvis madgrupper, således at du på sigt er rustet til at flytte i egen bolig eller lignende.

indogudskrivning

Ved indflytning:

  • Når dato for indflytning er fastlagt, så skal Kløverengen have al dokumentation omkring din medicin fra din læge eller psykiater, recepter på serveren på din medicin, samt medicin, der er doseret og kontrolleret til 2 ugers brug. (Kløverengen hjælper dig gerne med at søge tilskud til medicin som f.eks. ’kroniker-tilskud’, såfremt du er berettiget til det).

Ligeledes skal Kløverengen i forbindelse med din indflytning have konkrete indsatsmål fra din sagsbehandler omkring, hvad du som beboer skal arbejde med på Kløverengen (aftalt i samarbejde med dig). Kløverengen skal også have generelle informationer omkring dig samt kontaktoplysninger på din sagsbehandler.

Udflytning

Udflytning fra Kløverengen sker på baggrund af møde med din sagsbehandler og dig, hvor det i fællesskab vurderes, om du er klar til at skulle videre ud i egen bolig eller alternativt i et bofællesskab, udslusningsbolig etc. På et møde med sagsbehandleren vil der ligeledes blive aftalt dato for udflytning. Det er din kommune der skal opsige dit ophold på Kløverengen, da det er dem Kløverengen har en kontrakt med.
Du kan fraflytte Kløverengen enten midt i eller ved slutningen på måneden (konkret dato aftales med Kløverengen).
Ligeledes betaler du husleje indtil den dag, du flytter fra Kløverengen.