Indflytning og udflytning

Indstilling til indflytning på Kløverengen sker altid igennem din sagsbehandler. Hvis Kløverengen har en ledig plads, og botilbuddet vurderes at være det rette sted for dig, så planlægges et besøg på Kløverengen med dig, din sagsbehandler og måske en af dine pårørende.

Under besøget informeres du om Kløverengens tilbud, og du får en rundvisning på botilbuddet. Du bliver ligeledes informeret om, hvilke forventninger Kløverengen har til dig – ligesom Kløverengen gerne vil høre dine forventninger omkring indflytningen – således at du og Kløverengen er enige om, hvad du siger ’ja’ til, når du i en periode skal bo på Kløverengen.

Kløverengen forventer eksempelvis, at når du bor på Kløverengen, så skal du være villig til at arbejde aktivt med din egen rehabiliteringsproces samt deltage aktivt i eksempelvis madgrupper, således at du på sigt er rustet til at flytte i egen bolig eller lignende.

Ved indflytning:

Kløverengen vil, i forbindelse med din indflytning, bede om konkrete indsatsmål fra din sagsbehandler omkring, hvad du som beboer skal arbejde med på Kløverengen (aftalt i samarbejde med dig). Kløverengen skal også have generelle informationer omkring dig samt kontaktoplysninger på din sagsbehandler.

Hvis du har behov for at Kløverengen administrerer din medicin, så vil Kløverengen forud indflytning have brug for at få samtykke fra dig, så vi kan kontakte egen læge og behandlingsansvarlig psykiater.

Kløverengen vil herefter gå i dialog med psykiater eller egen læge for at planlægge og sikre en god overgang.

Udflytning

Udflytning fra Kløverengen sker på baggrund af møde med din sagsbehandler og dig, hvor det i fællesskab vurderes, om du er klar til at skulle videre ud i egen bolig eller alternativt i et andet botilbud, udslusningsbolig etc. På et møde med sagsbehandleren vil der ligeledes blive aftalt dato for udflytning. Det er din kommune, der skal opsige dit ophold på Kløverengen, da det er dem, Kløverengen har en kontrakt med.

Du betaler husleje indtil den dag, du flytter fra Kløverengen.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os