underside-2

Støtte og vejledning

På Kløverengen bliver du tildelt 2 kontaktpersoner.
Kontaktpersonerne har det særlige ansvar, at sikre sammenhæng i dit forløb på Kløverengen, og har dermed det overordnede ansvar for dit samlede ophold.

 

På Kløverengen anstrenger vi os for, at dine kontaktpersoner har hver sin faglige tilgang; den ene en pædagogisk tilgang, den anden en social- og sundhedsfaglig tilgang.

 

Ud over dine kontaktpersoner, er du naturligvis altid velkommen til at gå til hele personalegruppen, såfremt der er noget du har brug for.

 

Når du ankommer som beboer på Kløverengen, støtter dine kontaktpersoner dig i at nå de indsatsmål, som du i samarbejde med din sagsbehandler er nået frem til, er formålet med at bo på Kløverengen.
Kløverengens personale støtter og vejleder dig i forhold til, hvor du er i dit liv nu med de udfordringer, der måtte være. De støtter dig også i forhold til, hvor du så gerne vil hen i dit liv, for at kunne klare din dagligdag bedre – set i forhold til de opstillede indsatsmål.

 

Kløverengens pædagogiske personale arbejder ud fra et helhedsperspektiv i forhold til dig. Det vil sige, at vi ikke kun ser på din psykiatriske diagnose, men derimod kigger på hele dig i forhold til, hvad du kan – frem for kun at fokusere på, hvad du ikke kan. Vi kigger på, hvem du er som menneske, og hvordan vi i samarbejde med dig, kan hjælpe dig bedst muligt videre.

 

Kløverengens social- og sundhedsassistenter varetager både den fysiske samt den psykiske pleje og støtte af dig som beboer.

 

Køkkenterrasse

 

Ligesom pædagogerne kan SOSU-assistenterne også fungere som kontaktperson for dig, som beboer på Kløverengen. Så alt efter om dit støttebehov i perioder er mest psykisk eller mest fysisk, så kan SOSU-assistenterne hjælpe og støtte dig i forhold til dit behov. Derfor synes vi det er vigtigt, at dine kontaktpersoner kommer fra hver deres faggruppe. SOSU-assistenterne som kontaktpersoner tager sig også af medicinhåndtering og af injektioner. De tager sig også af støttebehov så som sygdomsforebyggelse i form af råd og vejledning i forhold til fx kost og motion.