Medicinhåndtering

På Kløverengen kan vi hjælpe dig med håndtering af din medicin på den måde, du har brug for. Hvis du har behov for støtte, kan Kløverengen administrere din medicin for dig, dette gælder også depotinjektioner. I så fald vil vi opbevare din medicin i et aflåst skab i medicinrummet. Det er ved medicinrummet, du får udleveret medicin, der administreres af Kløverengen.

På Kløverengen stræber vi dog efter, at du selv skal kunne tage ansvar for din egen medicinske behandling. Medmindre andet er aftalt, administrer du derfor som udgangspunkt selv din medicin.

Din egen forståelse og oplevelse af medicinen er yderst vigtig; om du får for meget eller for lidt medicin, om du oplever bivirkninger eller lignende. I samarbejde med din kontaktperson, og Kløverengens medicinansvarlige, finder I frem til, hvad der virker bedst for dig.

Dog er det stadig den behandlingsansvarlige læge, der ordinerer den medicinske behandling.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os