underside-2

Udslusningsbolig Ågården

 

Kløverengens udslusningsbolig, ’Ågården’, er et tilbud til dig, der som beboer på Kløverengen, har brug for at træne at ’bo for dig selv’ – stadig under Kløverengens vinger, med let pædagogisk støtte fra Kløverengen. Et ophold i udslusningsboligen skal gå igennem din hjemkommune, og det er således din sagsbehandler, der vurderer, om du kan benytte dette tilbud.

Længden af dit ophold i udslusningsboligen er alt efter, hvilke behov du har som borger, men du kan dog maksimalt bo i udslusningsboligen op til 12 måneder.

 

Din videre udvikling fra Kløverengen

I Ågården arbejder du videre på baggrund af de indsatsmål, der var opstillet for dig under opholdet på Kløverengen. På baggrund af de mål og færdigheder, du har opøvet under opholdet på Kløverengen, opstilles der nu nye mål for din tid i udslusningsboligen – hvad skal du arbejde videre med, er der nye færdigheder, du skal opøve ved at bo mere selvstændigt i udslusningsboligen, hvilke udfordringer har du, osv.

Udslusningsboligen skal ses som en slags ’sikkerhedsnet’ for dig som borger, som har brug for lidt ekstra støtte – inden du flytter i egen bolig.

Den lette pædagogiske støtte fra dine kontaktpersoner bliver langsomt udfaset i løbet af de max 12 måneder, du opholder dig i udslusningsboligen. I starten af forløbet har du måske brug for mere pædagogisk støtte end i slutningen, hvor du har vænnet dig til at klare dagligdagen alene med de dertilhørende gøremål – eventuelt i samarbejde med din bofælle.

Kløverengens personale – de kontaktpersoner, som du har dialog med under dit ophold i udslusningsboligen – evaluerer hver 3. måned under hele forløbet i udslusningsboligen, hvad der skal ske i det videre forløb med dig som borger, skal der sættes nye mål, osv.

Fokus for udslusningsboligen er, at du som beboer opøver at kunne begå dig med mindst muligt indgriben fra Kløverengen.

 

Praktisk information:

Kløverengens udslusningsbolig er en 3-værelses lejlighed beregnet til to borgere med hver deres værelse og møbleret fælles stue/køkken samt fælles badeværelse. Køkkenet har al inventar. Stor terrasse – hvor der må ryges (rygeforbud indenfor).

Beboerne skal selv møblere deres værelse. Der er vaskehus til at vaske tøj. Udslusningsboligen er beliggende tæt v. Ishøj Bycenter i  Ågården.

Personalet har adgang til fællesområderne (stue og køkken) – men som hovedregel, ikke til dit eget værelse.

 

Dagstakst for udslusningsboligen inkl. husleje:

Taksten for udslusningsboligen er lavere end Kløverengens § 107-takst.

Det er individuelt og op til hjemkommunen at vurdere, om du som borger selv skal betale husleje, eller om du har brug for økonomisk støtte hertil.

 

Ved udflytning

Hvis det vurderes, at du er klar til at klare dig uden eller med minimal støtte inden de 12 måneder, skal din hjemkommune stå for opsigelsen af udslusningsboligen samt sørge for ny anden bolig til dig – med mindre du selv finder en bolig.

Du skal aflevere udslusningsboligen i god stand og selv sørge for udflytningen – med mindre din hjemkommune vurderer, at du har brug for støtte hertil.