Beboeren, familie/pårørende og samtykkeerklæring

Beboeren

Kløverengen er et botilbud, der tager hånd om det hele menneske, det vil sige at personalet forsøger at tage hånd om beboernes samlede problemstillinger, både psykiske, fysiske og sociale.
Når borgeren bliver visiteret til Kløverengen, er det vigtigt, at den nye beboer er villig til at indgå i behandlingsforløbet og gerne vil udvikle sig mod at få det bedre, ellers er det svært for Kløverengens personale at gå ind og hjælpe og støtte vedkommende.

Det er væsentligt, at der er en velvilje fra borgerens side til at indgå et samarbejde med Kløverengen om at udvikle sig til at få det bedre, i forhold til de konkrete problemstillinger, som beboeren har brug for hjælp til. Hvis en beboer modarbejder behandlingen, og ikke ønsker at arbejde med sig selv og sine psykiske/fysiske/sociale udfordringer, er Kløverengen ikke et botilbud for den pågældende borger. Der forventes således fra Kløverengens side et samarbejde med beboeren.

Familie/pårørende

Det er vigtigt, at du som familie/pårørende støtter op omkring dit familiemedlems psykosociale problemer, når vedkommende opholder sig på Kløverengen.

Kløverengen forventer, at du som familie/pårørende ikke modarbejder dit familiemedlems udvikling på Kløverengen, men i stedet støtter op om beboerens personlige recovery-proces. Hvis dit familiemedlem på Kløverengen har misbrugsproblemer, eksempelvis med alkohol, duer det ikke, at du eksempelvis tilbyder vedkommende alkohol når I ses. Ved at støtte op omkring dit familiemedlems ophold på Kløverengen, er du med til at sikre, at vedkommende udvikler sig i den rigtige retning med din støtte og opbakning.

Samtykkeerklæring

Det er vigtigt at understrege, at selv om du er i familie med en beboer, og synes i din gode ret til at få oplysninger om, hvordan beboeren klarer sig på Kløverengen, så kan Kløverengen ikke udtale sig om en beboer der er over 18 år, ved mindre beboeren har givet sin tilladelse til, at vi må udveksle oplysninger om vedkommende. Du skal også være opmærksom på, at beboeren på et hvert givent tidspunkt kan trække sin tilladelse tilbage. Så forsøger du at indhente oplysninger hos Kløverengen, og oplever at vi ikke vil udlevere dem, så skyldes det ikke manglende vilje til samarbejde, men det, at beboeren ikke har givet samtykke til at vi kan oplyse dig om deres behandling m.v.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os