Vejledning til pårørende

At ens nære og kære i en overgang skal flytte til et botilbud, kan ofte være en situation, der kræver lidt tilvænning. Mange spørgsmål presser sig på, ud fra et ønske om at botilbuddet formår at tage hånd om netop de problemstillinger, ens kære har, og de helt særlige hensyn man som pårørende ofte finder, der skal tages.

På Kløverengen arbejder vi altid på at etablere et så tæt samarbejde med familie, pårørende og netværk, som overhovedet muligt. Dette fordi vi har erfaring med, at et godt samarbejde, mellem Kløverengen, de pårørende og beboeren, er en styrke for beboerens individuelle recovery-proces.

Som familie og pårørende har man måske i en årrække været dem, der har stået for hjælp og støtte i beboerens liv; det skal man fortsat, men nu med en lidt anden vinkel.
Når en borger visiteres til et botilbud efter Servicelovens paragraffer, er det fordi borgerens hjemkommune har vurderet, at der er behov for den særlige hjælp og støtte, der ydes på et socialpsykiatrisk botilbud.

På Kløverengen arbejder vi ud fra den forudsætning, at beboerne, i løbet af den tid de er bosat på Kløverengen, bliver i stand til at kunne begå sig med mindst mulig støtte, således at de efter endt ophold kan flytte herfra og klare sig i en mere selvstændig bolig (egen lejlighed, opgangsfællesskab m.m.). Af den grund har vi et stort fokus på bl.a. botræning, herunder eksempelvis indkøb, madlavning, rengøring og økonomi.

På Kløverengen er vores tilgang at alle, uanset diagnoser og problemstillinger, har ret til et sundt liv. Det betyder, at vi vægter sund kost samt sport og bevægelse højt. Vi ved, at der er en sammenhæng mellem menneskers mentale tilstand og graden af sundhed.

Vi ved også, at mennesker helt generelt udvikler sig bedst i relationer, og derfor dyrker vi både holdsport, har forskellige gruppe-aktiviteter, tilbereder og spiser mad sammen i grupper osv. Vi arbejder altid på, at beboerne skal etablere nye venskaber, og blive en del af fællesskabet, mens de opholder sig på Kløverengen.

Det er væsentligt at understrege, at et samarbejde mellem Kløverengen og de pårørende, er vitalt for at den enkelte beboers behandling skal lykkes. Vi har en klar forventning om, at de pårørende har tillid til behandlingen og samarbejder omkring den, til størst mulig glæde og udvikling hos den enkelte beboer.

Vi håber, at du må finde svar på nogle af dine spørgsmål på denne hjemmeside. Skulle der være spørgsmål du ikke får besvaret, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Vi ser frem til et godt samarbejde!

Sitemap
Skriv til os

Ring til os