Behandlingsmetode

Rehabilitering

På Kløverengen arbejder vi rehabiliterende, med udgangspunkt i beboernes individuelle recovery-processer. Recovery betegner beboerens individuelle proces i forhold til at komme sig – man kan sige en slags ’psykisk helingsproces’.

Personalet på Kløverengen er uddannet til at hjælpe og rådgive beboerne i forhold til deres individuelle recovery-processer, alt efter den enkeltes støttebehov.
Fokus er på at gøre beboeren mest mulig selvhjulpen, og dermed i stand til at kunne klare sig selv i videst muligt omfang – med mindst mulig indgriben fra offentlig side.

Det, som beboeren selv er i stand til at klare, klarer beboeren derfor selv. Det, som beboerens familie og pårørende kan støtte beboeren i, støtter de beboeren i, og det, som beboeren har behov for hjælp og støtte til, og som ikke kan tilegnes på anden måde, tager Kløverengens personale sig af, i samarbejde med beboeren.

Formålet vil altid være, gennem hjælp og støtte, at tillære beboeren de nødvendige færdigheder, for derigennem at opnå størst mulig selvstændighed. Lidt populært sagt, så arbejder vi ud fra tanken om ”hjælp til selvhjælp”.

Du kan læse mere om Kløverengens behandlingsmetoder under punktet Behandlingsmetoder.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os