underslide-1

Behandlingsmetode

Rehabilitering

På Kløverengen arbejder vi rehabiliterende med udgangspunkt i beboernes individuelle Recovery-processer. Recovery betyder beboerens individuelle proces i forhold til at komme sig – man kan sige en slags ’psykisk helingsproces’.

 

Have

 

Personalet på Kløverengen er uddannede i at hjælpe og rådgive beboeren i vedkommendes individuelle Recovery-proces – alt efter hvilket støttebehov beboeren har.
Fokus er, at gøre beboeren mest mulig selvhjulpen og dermed i stand til, at kunne klare sig selv i videst mulige omfang – med mindst mulig indgriben fra offentlig side.

Det betyder, at det beboeren selv er i stand til at klare, det klarer beboeren selv. Det beboerens familie og pårørende kan støtte beboeren i, støtter de beboeren i, og det beboeren har behov for hjælp og støtte til, og som ikke kan tilegnes på anden måde, det tager Kløverengens personale sig af, i samarbejde med beboeren.

 

Formålet vil altid være, at arbejde med, gennem hjælp og støtte, at tillære beboeren de nødvendige færdigheder, for der igennem at opnår størst mulig selvstændiggørelse. Lidt populært sagt, så arbejder vi ud fra tanken om ”hjælp til selvhjælp”.

 

For uddybende beskrivelse omkring Kløverengens behandlingsmetoder, herunder Rehabilitering, se fanen om Kløverengen under punktet Behandlingsmetoder (i dybden).