underslide-1

Bolig

bolig

Bolig

Kløverengens botilbud er for borgere med psykosociale problemstillinger, som har brug for at træne at bo i ’egen’ lejlighed på Kløverengen, i en midlertidig eller længerevarende periode. Et ophold på Kløverengen skal gå igennem borgerens egen kommune, og det er således vedkommendes sagsbehandler, der vurderer, om borgeren kan benytte dette botilbud. Botilbuddet er, udover den pædagogiske og fagspecifikke støtte, egen lejlighed med entré/gang, opholdsrum samt eget bad og toilet. Lejlighederne er på ca. 35 kvm, hvor nogle af dem har adgang til egen have/terrasse.

Beboeren skal selv møblere sin lejlighed med seng, skabe, sofa, stol/bord, alt efter mulighed og interesse. Beboeren skal selv medbringe et køleskab til sine egne private madvarer.

I botilbuddets fællesarealer er der 2 store fælles køkken alrum, ét i hver fløj, til deling for alle beboerne, hvor der laves mad.

Såfremt en borger skulle være interesseret i at flytte til Kløverengen, har denne mulighed for at besøge Kløverengen sammen med sin sagsbehandler og familie/pårørende.

 

Opholdsstue

Støtte i egen bolig

Ud fra Servicelovens §85 omhandlende støtte i egen bolig gælder, at myndighederne vurderer, om en bebeboer, der skal eller er flyttet fra Kløverengen, har behov for støtte efter vedkommende er flyttet i egen bolig. Hvor aktuelt støttebehovet er og i hvilket omfang, det skal være, antal timer mv. er op til borgerens sagsbehandler.

Borgerens betalingskommune kan i denne sammenhæng tilkøbe én af Kløverengens kontaktpersoner til, i en overgangsperiode, at yde den støtte, som borgeren har behov for.

Støttebehovet kan være i forhold til overgangen med at flytte fra Kløverengen over i egen bolig, støtte i forhold til job, uddannelse, foreningsliv, socialt liv/netværk, mv.

Udslusningsbolig, Ågården

Kløverengens udslusningsbolig, ’Ågården’, er et tilbud til beboere fra Kløverengen, som i princippet er færdige med behandlingen på Kløverengen, men endnu ikke helt parate til at flytte videre til en selvstændig bolig, og som derfor får mulighed for at bo i en selvstændig bolig, men stadig under Kløverengens vinger med let pædagogisk støtte.
Et ophold i udslusningsboligen skal også gå igennem beboerens egen kommune, og det er således vedkommendes sagsbehandler, der vurderer, om borgeren kan benytte dette tilbud.

Længden af beboerens ophold i udslusningsboligen er alt efter, hvad vedkommende har behov for.
Beboeren kan dog maksimalt bo i udslusningsboligen op til 12 måneder.

Praktisk om udslusningsboligen

Kløverengens udslusningsbolig er en 3-værelses lejlighed beregnet til to beboere med hver deres værelse og møbleret fælles stue/køkken samt fælles badeværelse. Køkkenet har alt inventar. Stor terrasse – hvor der må ryges (rygeforbud indenfor).

Beboerne skal selv møblere deres værelse. Der er vaskehus til at vaske tøj. Udslusningsboligen er beliggende tæt v. Ishøj Bycenter, i Ågården.

Ved udflytning fra udslusningsboligen

Hvis det vurderes, at beboeren er klar til at klare sig uden eller med minimalt støtte inden de 12 måneder, skal beboerens egen kommune stå for opsigelsen af udslusningsboligen samt sørge for ny anden bolig til borgeren, med mindre vedkommende selv finder en bolig.

Beboeren skal aflevere udslusningsboligen i god stand og selv sørge for udflytningen – med mindre beboerens egen kommune vurderer, at vedkommende har brug for støtte hertil.

 

Tv krog