Botræning og kostordning

På Kløverengen gør vi meget ud af botræning – både individuelt og gennem gruppeorienterede aktiviteter. Som et led i botræningen arbejdes der eksempelvis med husholdning, rengøring, tøjvask, personlig hygiejne, styring af egen økonomi, transport, styring af egen medicin, madlavning, indkøb m.m. Vi har også fokus på, at beboeren får opbygget en struktur i sin hverdag, således at det på sigt bliver muligt for vedkommende at påbegynde et uddannelsesforløb eller et arbejde.
Vi tager også problematikker op, som vi på Kløverengen har erfaret, at mange af vores beboere har brug for støtte til. Eksempelvis kæmper mange beboere med at navigere i offentlige systemer som Borger.dk eller NEM-ID. Disse emner er derfor oplagte at tage op og undervise/guide beboerne i.

På Kløverengen har vi en kostordning, hvor der tilberedes sund mad morgen og aften fra mandag til fredag. Beboerne skiftes til at handle ind og lave mad, med støtte fra personalet. Formålet er, at beboerne lærer at lave mad med alt, hvad det indebærer af planlægning og indkøb, inden for et fastlagt budget. Beboerne tilegner sig desuden basisviden omkring kost og ernæring samt det, at planlægge og lave mad til sig selv og andre.

Kostordningen har til hensigt at bidrage til beboernes recovery-proces ved at have en positiv betydning for beboernes: sundhed og trivsel, madlavningskompetence og sociale relationer.

Kostordningen er en vigtig og integreret del af at bo på Kløverengen, og det er obligatorisk for alle beboere at deltage i kostordningen.

Den generelle botræning omhandler også træning af beboernes sociale færdigheder, og deres evner til at være sammen med andre i gode, sunde fællesskaber, så beboeren har det bedste udgangspunkt for at etablere og fastholde nye relationer og venskaber. Netop derfor er eksempelvis fysisk træning og aktiviteter væsentligt under beboerens ophold på Kløverengen. Fysisk træning på Kløverengen varetages af vores idrætscoach.

Under alle former for botræning, kan beboeren regne med den vejledning og støtte, som vedkommende har behov for fra vores uddannede personale. Når det er sagt, så forventer vi selvfølgelig, at beboeren selv indgår aktivt i botræningen og har en oprigtig interesse i at lære at mestre de færdigheder, der er nødvendige for at kunne bo selvstændigt i egen bolig.

Kløverengen forventer, at du som familiemedlem eller pårørende støtter op omkring personalets arbejde med beboeren, med beboerens selvstændiggørelse for øje.

 

Sitemap
Skriv til os

Ring til os