underslide-1

Botræning og kostordning

Som nævnt i velkomsten, gør Kløverengen meget ud af botræning; både individuelt som gennem gruppeorienterede aktiviteter for beboerne på Kløverengen.
Som et led i botræningen, tages generelle emner op omkring husholdning, rengøring, tøjvask, personlig hygiejne, styring af beboerens daglige økonomi, transport, styring af egen medicin, madlavning, indkøb m.fl. Vi har også fokus på, at beboeren får opbygget en struktur i sin hverdag, sådan at det på sigt bliver muligt for vedkommende at påbegynde et uddannelsesforløb eller et arbejde.
Vi tager også problematikker op, som vi på Kløverengen ser, at mange af vores beboere har brug for støtte til. Eksempelvis har vi erfaret, at mange af vores beboere kæmper med at navigere rundt i offentlige systemer, så som Borger.dk eller NEM-ID. Disse emner er derfor oplagte at tage op og undervise og guide beboerne i.

 

På Kløverengen har vi også en kostordning med sund mad morgen og aften mandag – fredag. Beboerne skiftes til at handle ind og lave mad med støtte fra personalet. Formålet er, at beboerne lærer at lave mad med alt, hvad det indebærer af indkøb indenfor et fastlagt budget, basisviden omkring kost og ernæring, samt at planlægge og lave mad til andre personer.
Kostordningen er en vigtig og integreret del af det at bo på Kløverengen, og det er obligatorisk for alle beboere at deltage i kostordningen.

 

Salmon filet on a wooden carving board.

Den generelle botræning omhandler også at træne beboernes sociale færdigheder, og deres evner til at være sammen med andre i gode, sunde fællesskaber, så beboeren har det bedste udgangspunkt for at etablere og fastholde nye relationer og venskaber. Netop derfor er sådan noget som fysik træning og aktiviteter væsentligt under beboerens ophold på Kløverengen. Fysisk træning på Kløverengen varetages af Kløverengens idrætspædagog.

 

 

Under alle former for botræning, kan beboeren regne med den vejledning og støtte, som vedkommende har behov for fra vores uddannede personale. Når det er sagt, så forventer vi selvfølgelig, at beboeren indgår i botræningen og har en oprigtig interesse i at lære at mestre de færdigheder, der i dag er nødvendige for at kunne bo selvstændigt i sin egen lejlighed.

 

Kløverengen forventer, at du som familiemedlem eller pårørende støtter op omkring personalets arbejde med beboeren, med beboerens selvstændiggørelse for øje.
For uddybende beskrivelse omkring botræningen se på websitet under fanen Generelt, Behandlingsmetoder herunder Botræning.