Forventninger/samarbejde

Kløverengen er et botilbud, der tager hånd om det hele menneske. Det vil sige, at personalet forsøger at tage hånd om beboernes samlede problemstillinger – både psykiske, fysiske og sociale.
Når borgeren bliver visiteret til Kløverengen, er det vigtigt, at den nye beboer er villig til at indgå i behandlingsforløbet og gerne vil udvikle sig – ellers er det svært for Kløverengens personale at hjælpe og støtte vedkommende.
Det er væsentligt, at der er en velvilje fra borgerens side til at indgå et samarbejde med Kløverengen om at udvikle sig til at få det bedre, i forhold til de konkrete problemstillinger, som beboeren har brug for hjælp til. Hvis en beboer modarbejder behandlingen, og ikke ønsker at arbejde med sig selv og sine psykiske/fysiske/sociale udfordringer, er Kløverengen ikke et botilbud for den pågældende borger. Der forventes således fra Kløverengens side et samarbejde med beboeren.

Det er vigtigt, at du som familie/pårørende støtter op omkring dit familiemedlems arbejde med sine psykosociale problemer, når vedkommende opholder sig på Kløverengen.
Kløverengen forventer, at du som familie/pårørende støtter op om dit familiemedlems udvikling på Kløverengen, og beboerens personlige recovery-proces. Hvis dit familiemedlem på Kløverengen har misbrugsproblemer, eksempelvis med alkohol, duer det ikke, at du eksempelvis tilbyder vedkommende alkohol når I ses. Ved at støtte op omkring dit familiemedlems ophold på Kløverengen, er du med til at sikre, at vedkommende udvikler sig i den rigtige retning med din støtte og opbakning.

Du kan også deltage i Kløverengens pårørendenetværk, som holder møder 4 gange årligt. Formålet med pårørendenetværket er at skabe et rum, hvor de pårørende er i centrum, med plads til at tale om de problematikker, man kan opleve som pårørende samt blive klogere på Kløverengen, og hvordan vi samarbejder med beboerne. Hensigten er at din deltagelse i pårørendenetværket i sidste ende skal styrke samarbejdet og forståelsen mellem beboere, pårørende og Kløverengen for herudfra at understøtte beboerne i deres recovery-forløb.

Samtykkeerklæring
Det er vigtigt at understrege, at selv om du er i familie med en beboer, og synes i din gode ret til at få oplysninger om, hvordan beboeren klarer sig på Kløverengen, så kan Kløverengen ikke udtale sig om en beboer der er over 18 år, ved mindre beboeren har givet sin tilladelse til, at vi må udveksle oplysninger om vedkommende. Du skal også være opmærksom på, at beboeren på et hvert givent tidspunkt kan trække sin tilladelse tilbage. Så forsøger du at indhente oplysninger hos Kløverengen, og oplever at vi ikke vil udlevere dem, så skyldes det ikke manglende vilje til samarbejde, men det, at beboeren ikke har givet samtykke til, at vi kan oplyse dig om deres behandling m.v.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os