underslide-1

Ind- og udskrivning

Indflytning på Kløverengen sker altid igennem beboerens sagsbehandler i hjemkommunen.
Hvis Kløverengen har plads og dit familiemedlem eller pårørende passer ind i botilbuddet i forhold til, hvad Kløverengen kan tilbyde, så planlægges et besøg på Kløverengen for vedkommende og sagsbehandleren – samt evt. familie eller pårørende.

 

På mødet informeres den kommende beboer omkring Kløverengens tilbud og får en rundvisning af botilbuddet. Borgeren bliver ligeledes informeret omkring hvilke forventninger, Kløverengen har til vedkommende som beboer, ligesom Kløverengen gerne vil høre borgerens forventninger omkring indflytning på Kløverengen, således at den pågældende og Kløverengen ved, hvad borgeren siger ’ja’ til, når vedkommende i en periode skal bo på Kløverengen.
Kløverengen forventer eksempelvis, at når man bor på Kløverengen, så skal beboeren være villig til at arbejde med sine problematikker, samt deltage aktivt i fx madgrupper, således at beboeren på sigt er rustet til at flytte i egen bolig eller alternativt et bofællesskab med andre ligesindede.

Kløverengen forventer at vores beboere ønsker at arbejde og samarbejde omkring deres egen rehabilitering.

 

Ved indskrivning;

  • Boligen er til rådighed enten d. 1. eller den 15. i måneden (konkret indflytning aftales med Kløverengen).
  • Beboeren skal betale husleje fra den dag, vedkommende tilbydes boligen. Hvis beboeren først flytter ind 14 dage efter, at vedkommende er blevet tilbudt boligen, opkræves huslejen stadig fra den dato, hvor boligen er blevet tilbudt.
  • Når dato for indflytning er fastlagt, så skal Kløverengen have al dokumentation omkring beboerens medicin fra den behandlingsansvarlige læge eller psykiater, have recepter på serveren på beboerens medicin, samt medicin, der er doseret og kontrolleret til 2 ugers brug.
Opholdsstue

 

Ligeledes skal Kløverengen i forbindelse med indflytning have konkrete indsatsmål fra beboerens sagsbehandler omkring, hvad beboeren skal arbejde med på Kløverengen (aftalt i samarbejde med beboeren). Kløverengen skal også have generelle informationer omkring beboeren samt kontaktoplysninger på vedkommendes sagsbehandler.

 

Udskrivning fra Kløverengen sker på baggrund af møde med beboerens sagsbehandler samt beboeren, hvor der i fællesskab vurderes, om vedkommende er klar til at skulle videre ud i egen bolig eller alternativt i et bofællesskab, etc. På et møde med sagsbehandleren vil der ligeledes blive aftalt dato for udflytning. Det er altså hjemkommunen der kan opsige kontrakten og lejligheden, ikke hverken beboeren eller dennes familie og pårørende.
Beboeren kan flytte ud af Kløverengen enten midt eller slut på måneden (konkret dato aftales med Kløverengen).
Ligeledes betaler beboeren husleje i opsigelsesperioden. Husleje bliver som udgangspunkt afregnet med hjemkommunen.