Ind- og udflytning

Indflytning på Kløverengen sker altid igennem beboerens sagsbehandler i hjemkommunen.
Hvis vi har plads, og hvis Kløverengen er det rigtige tilbud for borgeren, så planlægges et besøg på Kløverengen for borger og sagsbehandler – samt evt. familie eller pårørende.

På mødet informeres den kommende beboer omkring Kløverengens tilbud og får en rundvisning. Borgeren bliver ligeledes informeret om, hvilke forventninger Kløverengen har til vedkommende som beboer, ligesom Kløverengen gerne vil høre borgerens forventninger omkring indflytning på Kløverengen. Dette for at sikre, at borgeren og Kløverengen ved, hvad borgeren siger ’ja’ til, når vedkommende i en periode skal bo på Kløverengen.

Kløverengen forventer eksempelvis, at når man bor på Kløverengen, så skal man være villig til at arbejde med sine problematikker, samt deltage aktivt i fx madgrupper, således at man på sigt bliver rustet til at flytte i egen bolig eller et mindre indgribende tilbud.

Kløverengen forventer at beboerne ønsker at arbejde med og samarbejde omkring deres egen rehabilitering.

Ved indflytning;

  • Når dato for indflytning er fastlagt, og hvis beboeren har behov for at Kløverengen administrerer vedkommendes medicin, så vil Kløverengen forud indflytning have brug for at få samtykke fra beboeren, så vi kan kontakte egen læge og behandlingsansvarlig psykiater. Kløverengen vil herefter gå i dialog med psykiater eller egen læge for at planlægge og sikre en god overgang.

Ligeledes skal Kløverengen i forbindelse med indflytning have konkrete indsatsmål fra beboerens sagsbehandler omkring, hvad beboeren skal arbejde med på Kløverengen (aftalt i samarbejde med beboeren). Kløverengen skal også have generelle informationer omkring beboeren samt kontaktoplysninger på vedkommendes sagsbehandler.

En beslutning om udflytning fra Kløverengen sker på et møde mellem beboeren, Kløverengen og beboerens sagsbehandler, hvor det i fællesskab vurderes, om beboeren er klar til at skulle videre ud i egen bolig eller et mindre indgribende tilbud. På et møde med sagsbehandleren vil der ligeledes blive aftalt dato for udflytning.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os