Støtte & vejledning

På Kløverengen bliver hver beboer tildelt to kontaktpersoner, der har det særlige ansvar at sikre sammenhæng i beboerens forløb på Kløverengen, og dermed det overordnede ansvar for det samlede ophold. Opgaven som kontaktperson varetages af pædagoger og social- og sundhedsassistenter.

Udover de faste kontaktpersoner, er man som beboer naturligvis altid velkommen til at gå til hele personalegruppen, såfremt man har brug for støtte eller hjælp.

Kontaktpersonernes fornemmeste rolle er at støtte beboeren i at nå de indsatsmål, som beboeren har udarbejdet, i samarbejde med sin sagsbehandler, der beskriver det overordnede formål med at bo på Kløverengen.

Kløverengens personale støtter og vejleder beboeren i forhold til, hvor vedkommende er i sit liv nu med de udfordringer, der måtte være. De støtter også beboeren i forhold til, hvor vedkommende gerne vil hen i sit liv, og hvordan han/hun vil kunne klare sin dagligdag bedre – set i forhold til de opstillede indsatsmål.

Kløverengens personale arbejder ud fra et helhedsorienteret perspektiv i forhold til beboeren. Det vil sige, at vi ikke kun koncentrerer os om beboerens psykiatriske diagnose, men om hele beboeren i forhold til, hvad vedkommende kan – frem for kun at fokusere på, hvad beboeren ikke kan. Vi tager udgangspunkt i, hvem beboeren er som menneske, og hvordan vi i samarbejde med beboeren og dennes familie og netværk, kan hjælpe beboeren bedst muligt videre.

Der kan være stor variation i den hjælp og støtte vi tilbyder, da nogle fx kan have et stort behov for støtte til daglige gøremål, mens andre fx kan være mere psykisk belastede og have brug for hjælp til, hvordan de håndterer dette.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os