Idrætscoach

På Kløverengen gør vi noget ud af, at beboerne bruger deres kroppe og kommer ud og er sammen med andre – f.eks. omkring holdsport som fodbold, basket osv. Vores idrætscoach skræddersyer aktiviteterne ud fra beboeres ønsker, med henblik på at give beboerne mere mod på at engagere sig i eksempelvis holdsport, foreningsliv, fitnesscenter m.m.

Når beboerne engagerer sig i f.eks. holdsport, hvor man skal arbejde sammen med andre, og opnår succesoplevelser sammen som et hold, får beboerne også trænet deres sociale kompetencer.
Fysisk træning på Kløverengen kan også hjælpe beboerne til at tage aktiv del i deres eget liv, og måske ændre negative tankemønstre ved hjælp af den energi og overskud, som opnås gennem de fysiske aktiviteter.

Det er vigtigt, at du som familie eller pårørende støtter op omkring dit familiemedlems aktiviteter og engagement på Kløverengen, således at vi i fællesskab kan støtte og hjælpe vedkommende godt videre i livet.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os