Job- og uddannelsescoach

Kløverengens job- og uddannelsescoach har til opgave at bygge bro mellem beboerne på Kløverengen og arbejdsmarkedet ved at hjælpe den enkelte beboer på vejen mod at blive ’klar’ til at komme i beskæftigelse eller uddannelse.

Job- og uddannelsescoachen tager udgangspunkt i det enkelte menneske og ser på – som helhed – hvor der skal sættes ind, for at beboeren i sidste ende kan komme i beskæftigelse eller starte på en uddannelse inden for et område, som vedkommende har interesse for.
Job- og uddannelsescoachen kan støtte og rådgive beboerne i forhold til at finde meningsfulde aktiviteter i hverdagen, som skaber motivation. Job- og uddannelsescoachen laver opsøgende arbejde blandt beboerne, med henblik på at motivere dem i forhold til at blive beskæftigelses- eller uddannelsesparate. Alt beskæftigelsesfremmende arbejde omkring beboeren foregår i tæt samarbejde med beboerens kontaktpersoner på Kløverengen, for at sikre en helhedsorienteret indsats omkring den enkelte.

På Kløverengen laver vi ofte aftaler med aktører i nærmiljøet, fx i forhold til praktikforløb, og vi har et tæt samarbejde med jobcentret i Vallensbæk Kommune.

På Kløverengen gør vi således, alt hvad vi kan, for at støtte og rådgive beboerne i forhold til at komme konstruktivt videre mod at kunne mestre sit eget liv med alt, hvad dertil hører inden for uddannelse og job, mv.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os