Medicinhåndtering

Hvis beboere har behov for støtte, kan Kløverengen administrere medicinen for dem, dette gælder også depotinjektioner. Kløverengen kan varetage fuld administration omkring alt i forhold til medicinhåndtering, fx opbevaring, dosering, depot, mv. Dette sker i samarbejde med den behandlingsansvarlige læge eller psykiater, som altid er den person, som ordinerer og evt. korrigerer medicin til borgeren.

Det tilstræbes, at den enkelte borger opnår selvstændighed i forhold til egen medicin, således at borgeren, efter endt ophold på Kløverengen, selv kan varetage sin medicinske behandling.

Vi er altid lydhør overfor borgerens oplevelse af medicinen; om vedkommende får for meget eller for lidt medicin, om vedkommende oplever bivirkninger eller lign. Dog er det den behandlingsansvarlige læge, der ordinerer medicinen.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os