Ind- og udskrivning

Såfremt en borger er interesseret i at flytte til Kløverengen, og såfremt borgeren af hjemkommunen vurderes til at være omfattet af Kløverengens målgruppe, retter den pågældende kommune henvendelse til Kløverengens daglige ledere og sender efterfølgende de relevante sagsakter omkring den pågældende borger. Kløverengen vurderer så, hvorvidt det er en sag, som Kløverengen kan påtage sig – om Kløverengen er det rette sted for borgeren at bo ud fra de spidskompetencer, som Kløverengen har.

Kløverengen vurderer således fra sag til sag, om det er en opgave, som Kløverengen kan løfte, og hvorvidt den pågældende borger vil passe ind i den gruppedynamik, der er på Kløverengen.

Der findes således ikke en kronologisk venteliste, som kommende beboere kan blive skrevet op på, men nærmere en prioriteret venteliste, da Kløverengen altid inddrager et hensyn til den samlede beboer-gruppe på Kløverengen. Der tages eksempelvis højde for botilbuddets fælles synergi – sammensætningen af beboerne – for at skabe et godt sted at være for alle.

Når Kløverengen har gennemgået de relevante sagsakter, kommer vi med en saglig begrundelse til hjemkommunen for enten tilsagn eller afslag. Såfremt Kløverengen har plads og kan se borgeren passe ind i botilbuddet, så planlægges et besøg på Kløverengen med den pågældende sagsbehandler samt borgeren. Her informeres borgeren om Kløverengens tilbud, og vi taler om hvilke forventninger Kløverengen har til borgeren, samt hvilke forventninger borgeren har til Kløverengen – således at borgeren ved, hvad han/hun siger ’ja’ til.

Ved indskrivning;

  • Boligen er til rådighed enten d. 1. eller den 15. i måneden. (Konkret indflytning aftales med Kløverengen).
  • Få alle praktiske detaljer i stand før indflytning mht. kontrakter, informationer om borgeren, etc.
  • Når dato for indflytning er fastlagt, og hvis beboeren har behov for at Kløverengen administrerer vedkommendes medicin, så vil Kløverengen forud indflytning have brug for at få beboerens samtykke, så vi kan kontakte egen læge og behandlingsansvarlig psykiater. Kløverengen vil herefter gå i dialog med psykiater eller egen læge for at planlægge og sikre en god overgang.
  • Ved indskrivning af borgeren på Kløverengen, skal Kløverengen have en underskrevet kontrakt fra sagsbehandler/myndighed. Dette som et bevis overfor Kløverengen på, at der er betalingstilsagn i forhold til den pågældende borger.
    Ligeledes skal Kløverengen i forbindelse med indflytning (og senest 1 måned efter indflytning) have konkrete indsatsmålfra sagsbehandleren omkring borgeren (aftalt i samarbejde med borgeren), generelle informationer omkring borgeren samt kontaktoplysninger på den ansvarlige sagsbehandler.

Udskrivning af en borger sker på baggrund af et møde med sagsbehandleren, hvor det i fællesskab vurderes, om borgeren er klar til at skulle videre i egen bolig eller alternativt et mindre indgribende tilbud, etc.

Det er hjemkommunen, der skal melde udskrivning; en borger kan ikke uden sin hjemkommune ”opsige” sit ophold på Kløverengen. På et møde med sagsbehandleren vil der ligeledes blive aftalt dato for udflytning.

Fraflytning fra lejligheden sker midt eller i slutningen af en måned. Ligeledes betaler beboeren husleje til den dag han/hun flytter.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os