underslide-1

Samarbejde

Indsatsmål, statusmøder og faglig sparring

Borgerens hjemkommune udleverer, helst ved indflytning, men ellers senest 1 måned efter, de indsatsmål, som det pædagogiske arbejde skal tage sit udgangspunkt i, og som den pædagogiske handleplan skal bygges op omkring.
På baggrund af Voksenudredningsmetoden (VUM) eller lignende, er indsatsmålene at sidestille med Kløverengens ’bestilling’ fra hjemkommunen.

 

Ud fra hjemkommunens indsatsmål opstiller Kløverengen en handleplan i forhold til den enkelte beboer. I handleplanen opstilles delmål, hvor det relevante personale – set i forhold til den enkelte beboers problematikker – arbejder sig frem imod at indfri kommunens indsatsmål i samarbejde med den pågældende borger. Kløverengen støtter således beboeren med psykosociale udfordringer i at udvikle og vedligeholde færdigheder, så beboeren efterfølgende har større mulighed for at kunne klare sig selv i forhold til job, uddannelse, at bo i egen bolig eller om nødvendigt i bofællesskaber med andre ligesindede. Handleplanens delmål er et pædagogisk redskab i forhold til at støtte, motivere og rådgive beboeren, så beboeren støttes i dennes individuelle recovery-proces.

 

For beboere i et midlertidigt botilbud (§107) laves der en halvårlig status, som sendes til hjemkommunen, således at sagsbehandleren kan følge med i, hvordan beboeren har udviklet sig i forhold til de opstillede indsatsmål. Der afholdes efterfølgende et statusmøde på Kløverengen med beboeren, sagsbehandleren, Kløverengens koordinator og beboerens kontaktperson. Herigennem kan sagsbehandler og Kløverengens personale sparre omkring beboerens udvikling og eventuelt tilrette indsatsmålene for borgeren således, at borgeren bevæger sig i den rigtige retning.

 

For beboere i et længerevarende botilbud (§108) på Kløverengen laves status samt afholdes statusmøde én gang årligt.

 

Status og statusmøder tager altid deres udgangspunkt i borgerens progression i forhold til de opstillede indsatsmål, en progression der bl.a. vurderes på baggrund af udfyldelse og dialog med borgeren ud fra et skema opsat til botræning.

Kløverengens personale og beboerens kontaktperson, står altid gerne til rådighed i forhold til faglig sparring på indsatsmål m. fl.