Samarbejde

Indsatsmål, statusmøder og faglig sparring

Borgerens hjemkommune udleverer, helst ved indflytning, men ellers senest 1 måned efter, de indsatsmål, som det pædagogiske arbejde skal tage sit udgangspunkt i, og som den pædagogiske handleplan skal bygges op omkring.
På baggrund af Voksenudredningsmetoden (VUM) eller lignende, er indsatsmålene at sidestille med Kløverengens ’bestilling’ fra hjemkommunen.

Ud fra hjemkommunens indsatsmål opstiller Kløverengen, i samarbejde med beboeren, en individuel handleplan. I handleplanen opstilles delmål, hvori personalet og beboeren arbejder sig frem imod at indfri kommunens indsatsmål. Kløverengen støtter således beboeren med psykosociale udfordringer i at udvikle og vedligeholde færdigheder, så beboeren efterfølgende har større mulighed for at kunne klare sig selv i forhold til job, uddannelse, at bo i egen bolig eller om nødvendigt i andre mindre indgribende botilbud. Handleplanens delmål er et pædagogisk redskab i forhold til at støtte, motivere og rådgive beboeren, der hvor vedkommende er, så beboeren støttes i dennes overordnede recovery-proces.

For beboere i et midlertidigt botilbud (§107) laves der to gang årligt en status, som sendes til hjemkommunen, således at sagsbehandleren kan følge med i, hvordan beboeren har udviklet sig i forhold til de opstillede indsatsmål. Der afholdes efterfølgende et statusmøde på Kløverengen, med beboeren, sagsbehandleren, Kløverengens koordinator og beboerens kontaktperson, hvor formålet er at sparre omkring, hvordan det går med beboerens recovery-proces og eventuelt tilrette indsatsmålene, så de er tilpassede, den retning borgeren bevæger sig i.

For beboere i et længerevarende botilbud (§108) på Kløverengen laves status samt afholdes statusmøde én gang årligt.

Status og statusmøder tager altid deres udgangspunkt i borgerens progression i forhold til de opstillede indsatsmål, en progression der bl.a. vurderes på baggrund af udfyldelse og dialog med borgeren ud fra et skema opsat til botræning.

Kløverengens personale og beboerens kontaktperson, står altid gerne til rådighed i forhold til faglig sparring omkring indsatsmål m.m.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os