Samarbejdsaftale

For medarbejdere:

For implementering og anvendelse af samarbejdsaftalerne er der udarbejdet et generisk materiale, der kan anvendes både til den interne implementering i hhv. kommune og psykiatri og til den tværsektorielle implementering.

Alle bosteder og institutioner vil så vidt muligt lægge et link til denne aftale
på hver af deres berørte områder ud på deres hjemmesider.

Du finder hjemmesiden udarbejdet af kommunerne og psykiatrien i Region Hovedstaden omkring samarbejdsaftaler på voksenområdet her.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os