Misbrugsrådgivning

På Kløverengen har vi erfarent personale, der vejleder og rådgiver beboere, der, udover deres psykiske lidelse, har et misbrug. Personalet tilbyder rådgivning vedr. minimering af rusmiddelbruget og støtter beboerne til at finde nye mestringsstrategier.

Når man bor på Kløverengen forventes det, at man er villig til at arbejde med eget misbrug og eventuelt søge behandling, såfremt det er nødvendigt.

På Kløverengen foregår der ikke decideret misbrugsbehandling, men personalet støtter gerne op omkring beboerne og yder rådgivning ift. misbrugsrelaterede problematikker.

Nogle beboere anvender rusmidler (f.eks. alkohol, stoffer eller receptpligtig medicin) som en form for mestringsstrategi eller ’selvmedicinering’.

Derfor undersøger Kløverengen – i samarbejde med beboeren og dennes hjemkommune – hvilken ’mestringsstrategi’ som beboeren benytter sig af (f.eks. som en måde at dæmpe stemmer). Dernæst arbejdes der på, hvordan Kløverengen, i samarbejde med beboeren, kan finde en anden og bedre løsning på de vedkommendes problematikker.

Misbrugsrådgivningen på Kløverengen er primært gruppebaseret. Her mødes de beboere, der har et misbrug, og modtager information og rådgivning. Sparring og social interaktion med de øvrige beboere er desuden en stor del af læringsgrundlaget for gruppeaktiviteten. Under gruppesessionerne forventes der en aktiv deltagelse fra beboerne, samt en generel velvilje i forhold til at arbejde aktivt og konstruktivt med eget misbrug, mens man bor på Kløverengen.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os