Kost- og ernæringsvejleder

Et væsentligt element i at kunne begå sig selvstændigt i eget liv, er at kunne planlægge og tilberede sin egen mad, og at man besidder en forståelse for, hvad der er nærende kost, og hvordan man prioriterer inden for et budget.

På Kløverengen modtager beboeren vejledning om kost og ernæring fra Kløverengens kost- og ernæringsvejleder. Vejlederen tager udgangspunkt i beboerens konkrete vidensniveau, og beboeren undervises i kost og ernæring, det at lave sin egen mad, køkkenhygiejne, indkøb efter indkøbslister og meget mere.

Kostordningen er en integreret del af tilbuddet, hvorfor det er obligatorisk at deltage. Når beboeren flytter ind på Kløverengen, skal vedkommende således deltage i madgrupper med faste ugentlige maddage, hvor beboerne, nogle gange sammen med andre beboere, øver sig i at lave mad – også til hinanden – med god støtte og rådgivning fra personalet.

Kost- og ernæringsvejlederne støtter således beboeren bedst muligt i det liv, som vedkommende selv har lyst til at leve med hensyn til kost og ernæring – for på sigt at kunne fungere selvstændigt i egen bolig.

Kost – og ernæringsvejlederen tager udgangspunkt i, hvor beboerne er henne i forhold til madlavning og viden om kost og ernæring. Således tages der afsæt i det enkelte individ og hvilket niveau, vedkommende er på. Ernæringsvejlederen støtter beboeren bedst muligt i det liv, som beboeren selv har lyst til at leve mht. kost og ernæring – for at kunne fungere selvstændigt i egen bolig. Heri ligger også motivationsarbejde samt relationsarbejde for ernæringsvejlederen, da nogle beboere skal motiveres til at udvikle sig indenfor kost og ernæring – igennem bl.a. samtaler og mad-indkøbsture.

Kost- og ernæringsvejlederen gør brug af side-by-side læring, mesterlære, hvor beboeren står ved siden af vejlederen og gør det samme, som ernæringsvejlederen. Således guides beboeren skridt for skridt igennem madlavningen og skulle på sigt gerne kunne lave maden selv.

Succesoplevelser er vigtige, så derfor gør vejlederen meget ud af anerkendelse og opbakning og tydeliggør derfor succeserne undervejs. Derfor er samtaler undervejs i madlavningen ét af kodeordene for Kløverengens kost- og ernæringsvejleder.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os