Pædagoger

Pædagogerne på Kløverengens primære opgave er at varetage arbejdet som kontaktpersoner. Som kontaktpersoner er de den røde tråd gennem beboerens ophold på Kløverengen.
Den primære rolle for Kløverengens socialpædagoger er at støtte og vejlede beboerne i deres individuelle recovery-proces, hvor målet på sigt er at komme sig og komme videre i livet.
Socialpædagogerne arbejder ud fra et helhedsorienteret perspektiv i forhold til beboeren. Der arbejdes desuden ud fra en ressource-orienteret tilgang, hvor der fokuseres på, hvad beboeren kan, frem for et fokus på, hvad beboeren ikke kan, pga. vedkommendes psykosociale udfordringer.

På Kløverengen arbejder socialpædagogerne, via botræning, med at motivere beboerne til at klare eksempelvis de små ting i hverdagen.
Når en beboer er blevet visiteret til et ophold på Kløverengen, har vi en forventning om, at beboerens sagsbehandler – i samarbejde med beboeren – har formuleret de indsatsmål, som skal danne grundlaget for beboerens ophold på Kløverengen, og som efterfølgende fungerer som Kløverengens rettesnor i forhold til vores indsats.
Pædagogernes opgave er så at støtte beboeren i retning af, at kunne agere meningsfuldt i sit eget liv og motivere vedkommende til at oplære de kompetencer og egenskaber, der er defineret i de formulerede indsatsmål.

Dette motivationsarbejde gøres via samtaler og relationsskabende aktiviteter med beboeren.

Pædagogerne laver – i samarbejde med beboeren – en pædagogisk handleplan for opholdet på Kløverengen, hvis overordnede formål er at nå frem til de formulerede indsatsmål.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os