Social- og sundhedsassistenter

På Kløverengen har vi social- og sundhedsassistenter, der varetager både den somatiske og den psykiatriske pleje og støtte til beboerne. Ligesom pædagogerne, er sosu-assistenternes primære opgave at være kontaktpersoner, og hermed at være den røde tråd gennem opholdet på Kløverengen. Sosu-assistenterne varetager således både den sundhedsfaglige og den psykosociale behandling på Kløverengen.

Kløverengens sosu-assistenter tager sig bl.a. af medicinhåndtering, og qua deres uddannelse har de specifikke kompetencer inden for sygdomsforebyggelse – i forhold til beboernes fysiske såvel som psykiske velvære. Sosu-assistenterne har – ligesom andet personale – desuden fokus på eksempelvis kost og motion som sygdomsforebyggelse. Sosu-assistenterne varetager også injektioner, f.eks. grundet diabetes, ligesom at øvrig somatisk pleje er en del af sosu-assistenternes specifikke kompetencer.

Både pædagoger og sosu-assistenter på Kløverengen varetager således beboernes psykosociale og sundfaglige støttebehov. De to faggrupper sparrer med hinanden og støtter hinanden i at kunne give beboerne den bedste rådgivning og støtte.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os