underslide-1

Takster & kontrakter

Når I har visiteret en borger på SEL § 107 eller SEL § 108 til Kløverengen, vil I modtage en kontrakt til godkendelse. Formålet med kontrakten er at regulere forholdet mellem kommunen og Kløverengen i forbindelse med Kløverengens varetagelse af de opgaver, der beskrives. Derudover vil der bl.a. være informationer omkring ikrafttræden, opsigelse, statusmøder, priser og betaling.

 

Vores takster for 2021: Kr.             Bemærkninger
SEL § 107 pr. dag 1.770,00             Serviceydelser kr. 1.199,66 pr. måned
SEL § 108 pr. dag 1.770,00             Serviceydelser kr. 1.199,66 pr. måned
SEL § 107 afklaringsbolig pr. dag 1.770,00             Serviceydelser kr. 1.199,66 pr. måned

 

Serviceydelserne opkræves samtidig med taksten og dækker over vask, rengøring, kabel TV og kost.

 

Hjemkommunen har ansvar for at opkræve egenbetaling inkl. serviceydelser direkte hos borgeren.