underslide-1

Takster & kontrakter

Når I har visiteret en borger på SEL § 107 eller SEL § 108 til Kløverengen, så vil I modtage en kontrakt til godkendelse. Formålet med kontrakten er, at regulere forholdet mellem kommunen og
Kløverengen i forbindelse med Kløverengens varetagelse af de opgaver, der beskrives. Derudover vil der b. la være informationer omkring ikrafttræden, opsigelse, statusmøder, priser og betaling.

 

 

Vores takster for 2017: Kr.             Bemærkninger
SEL § 107 pr. dag 1.776,00             Serviceydelser kr. 661,11 pr. måned
SEL § 108 pr. dag 1.905,00             Serviceydelser kr. 661,11 pr. måned
SEL § 107 afklaringsbolig pr. dag 1.776,00             Serviceydelser kr. 661,11 pr. måned
LAB § 32 pr. dag
Fundamentet pr. uge 1.921,59              12 ugers forløb
LAB § 31 pr. time 364,00

 

 

Huslejebetaling for SEL §107 og SEL §108 beregnes og opkræves af kommunen.

Serviceydelser opkræves af Kløverengen direkte til borgeren.

 

Se her vores Indskrivningskontrakter