Afklaringsforløb

Vurdering af støttebehov for fremadrettet psykosocial indsats       

På Kløverengen tilbydes der afklaringsforløb på 3-6 måneders varighed, der har til hensigt at afklare behovet for en fremadrettet psykosocial indsats.

Et afklaringsophold giver borgeren tryghed i den udredende fase og sikrer en kontinuerlig, faglig vurdering af vedkommendes ressourcer og støttebehov, med det formål at afklare borgerens fremadrettede behov.

Afklaring af boligbehov

Varigheden af et afklaringsforløb er typisk 3-6 måneder, men vurderes individuelt og afhænger af den enkeltes situation. Gennem forløbet afklares det, om en borger kan bo i egen bolig med støtte, eller om der eventuelt er behov for et andet botilbud. Denne vurdering sker i tæt samarbejde med sagsbehandleren fra borgerens hjemkommune.

Afklaringsforløbet afsluttes med en skriftlig statusrapport, der med udgangspunkt i de af hjemkommunen konkret beskrevne indsatsmål, tilbyder en socialfaglig vurdering af borgerens fremadrettede støttebehov.

Arbejdet med borgeren

Der arbejdes, som på hele Kløverengen, ud fra et rehabiliterende perspektiv, og afklaringen er målrettet i forhold til den enkelte borgers ressourcer og udviklingspotentiale med det formål, at der på sigt kan tilbydes en mindre indgribende foranstaltning.

Samarbejdet bygger på præcise og konkrete indsatsmål for afklaringen, udfærdiget af hjemkommunen, samt individuelle aftaler, hvor målet er at støtte den enkelte borger i at tage ansvar for eget liv samt at mestre dagliglivets udfordringer.

Ophold i afklaringsboligen

Kløverengen har 1 afklaringsbolig til rådighed, et i hvert hus (15 og 19).

Boligerne kommer med basisudstyr i form af møblement, seng, TV og køleskab. Boligerne er røgfri.

Ved ophold i en afklaringsbolig indgår beboeren på lige fod med Kløverengens øvrige beboere, både i forhold til obligatorisk deltagelse i madgruppe, indkøb, rengøring, botræning og andre aktiviteter.

Der foretages løbende en faglig vurdering af, hvilke støtte- og aktivitetsbehov der vil være relevante for den enkelte borger, for at en vellykket udflytning kan finde sted.

Takst

Taksten på afklaringsforløbene på Kløverengen følger som udgangspunkt den fastsatte takst for Kløverengens § 107. I tilfælde hvor indsatsen ikke kan afholdes indenfor taksten, vil der blive ansøgt hjemkommunen om den nødvendige tillægsbevilling.

Henvendelse

Ved spørgsmål eller interesse, kan Kløverengen kontaktes på telefon 47974660.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os