SEL §107

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold:
1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Kløverengen er et socialpsykiatrisk botilbud til borgere fra 18 år og opefter med sindslidelser og psykosociale problemstillinger, som har brug for grundlæggende støtte og behandling samt hjælp til at klare daglige gøremål.
Det døgnbemandede botilbud er for den borger, som midlertidigt har brug for kompetente medarbejderes pædagogiske og sundhedsfaglige støtte i forhold til borgerens individuelle socialpsykiatriske problemstillinger.

Kløverengens personale tæller socialpædagoger, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, en kostvejleder, en job- og uddannelsescoach og en idræts-coach. Der samarbejdes desuden med bostedsteamet under Psykiatrisk Ambulatorium Ishøj, der består af psykiatriske overlæger og sygeplejersker. Bostedsteamet kommer ugentligt på Kløverengen, og der afholdes samtaler med de enkelte beboere på Kløverengen, alt efter behov i forhold til medicin, tilpasning af medicin og eventuelle bivirkninger.

Kløverengen tænker således hele vejen rundt om borgeren, så borgeren – som helt menneske – bliver mødt af fagligt personale lige netop dér, hvor borgeren har de største psykosociale udfordringer, således at borgeren går styrket fra opholdet på Kløverengen.
Kløverengens spidskompetencer er borgere med psykosociale problemstillinger og psykiatriske diagnoser som skizofreni, personlighedsforstyrrelser, ADHD, OCD, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, m.fl.

Lejlighed

På Kløverengen får beboeren sin egen lejlighed med entré/gang, opholdsrum og eget bad og toilet. Lejligheden er på ca. 35 kvm, og borgeren skal selv møblere sin lejlighed med seng, skabe, sofa, stol/bord – alt efter mulighed og interesse.
Der er to overordnede huse under Kløverengen, henholdsvis hus 19 med 25 pladser og hus 15 med 16 pladser. Alle lejligheder i hus 19 har egen lille terrasse, hvor der er mulighed for at stille havemøbler mm.

Gældende for begge huse er, at der er 2 store fælles køkken-alrum til deling for alle beboerne, hvor der kan laves mad.
Muligt kommende beboere har mulighed for at besøge Kløverengen sammen med deres sagsbehandler og besigtige den ledige lejlighed inden indflytning, hvis dette ønskes.

Botræning

Botræningen på Kløverengen har til formål at klæde beboeren tilstrækkeligt på til at kunne komme ud og bo selvstændigt i egen bolig efter endt ophold hos Kløverengen. Vi ved, at borgeres funktionsniveau er meget individuelt, og vi støtter og hjælper derfor beboerne lige netop dér, hvor de har behov for det, bl.a. på baggrund af de opstillede indsatsmål.
I botræningen støttes borgeren således i at stå for egen lejlighed mht. husholdningen, eksempelvis rengøring, tøjvask, styring af økonomi, kost-planlægning og indkøb, med støtte fra personale.
Der fokuseres også på, at den enkelte opøver at få struktur og indhold i hverdagen – bl.a. i forhold til et uddannelsesforløb, et job eller anden beskæftigelse.

Botræningen på Kløverengen forsøger at adressere alle de mange udfordringer, der kan være, når en beboer på et tidspunkt skal ud og bo i egen lejlighed, herunder også administration af medicin, økonomi, budget, socialt samvær, hygiejne mm. Beboerne støttes ligeledes i at opnå en basal viden omkring skatteoplysninger, nem-ID og andre former for selvbetjeningsløsninger.

For at kunne få det fulde udbytte af et ophold på Kløverengen, er det væsentligt at beboeren, via den nødvendige støtte, kan forholde sig til og agere i sin personlige recovery-proces.

Du kan læse mere om botræning på Kløverengen her.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os