SEL §85 – Støtte i egen bolig

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Ud fra Servicelovens § 85 om støtte i egen bolig gælder, at myndighederne vurderer, om borgeren, der skal eller er flyttet fra Kløverengen, har behov for støtte, efter vedkommende er flyttet i egen bolig. Hvor aktuelt støttebehovet er og i hvilket omfang, det skal være, antal timer mv. er op til borgerens sagsbehandler.

På Kløverengen er det vores erfaring, at når en beboer, efter endt behandling på Kløverengen, skal flytte i egen bolig, så opstår der ofte både usikkerhed og mange spørgsmål hos beboeren. Af samme årsag tilbyder Kløverengen hjemkommunerne, i en overgangsperiode, en mulighed for at tilkøbe støtte i egen bolig, så borgeren profiterer af den/de relationer han/hun allerede har etableret med Kløverengens personale. Støtten fungerer som en bro-bygning mellem Kløverengen og en eventuel § 85, som bliver iværksat af borgerens egen kommune, hvorfor støtten fra Kløverengen er af midlertidig karakter.

Støttebehovet kan være i forhold til overgangen med at flytte fra Kløverengen over i egen bolig, støtte i forhold til job, uddannelse, foreningsliv, socialt liv/netværk, mv.

Hvis borgeren bliver bevilliget Kløverengens tilbud om § 85 af hjemkommunen, afholdes der et koordineringsmøde mellem borgeren, sagsbehandleren og borgerens kontaktperson på Kløverengen, hvor det aftales, hvad formålet med støtten er, samt støttens indhold og længde.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os