Kløverengen – Botilbud til psykisk sårbare

Kløverengen ved Vallensbæk Kommune er et socialpsykiatrisk/socialpædagogisk botilbud til psykisk sårbare. Vi har plads til i alt 41 beboere, med egen lejlighed.

På Kløverengen er vores udgangspunkt at alle, uanset deres eventuelle diagnoser, psykosociale problemstillinger og tidligere erfaringer; har noget at byde ind med og noget at tilbyde andre.

På Kløverengen tager vi ansvar for at samarbejde med beboerne i forhold til at gøre dem parate til efter endt behandling at kunne flytte fra Kløverengen og videre i egen bolig eller til et mindre indgribende tilbud. Og dermed være i stand til at klare sig selv med et minimum af hjælp, samt passe deres skole og/eller arbejde.

Beboerne tilbydes derfor behandling, med udgangspunkt i hjælp og støtte til at igangsætte og/eller vedligeholde en udviklings- og forandringsproces. Dette er både af social, psykologisk og praksisrelateret karakter, og har et fokus hen imod en større indsigt i og bevidsthed om sig selv i relation til sin omverden.

Ressourceorienteret botilbud til psykisk sårbare i Vallensbæk Kommune

Vi arbejder ressourceorienteret og rehabiliterende ud fra tilgangen ”hjælp til selvhjælp” og tager derfor altid udgangspunkt i de ressourcer, som beboerne besidder, samtidig med at vi – i fællesskab med beboerne – arbejder på at øge deres ressourcer og evner samt fjerne eventuelle begrænsninger.

Dette betyder, at beboerne skal inkluderes i det omkringliggende samfund, hvor det er muligt, for at bibeholde en forståelse for og en kontakt til eksempelvis uddannelser, praktik, foreningsliv og fritidsinteresser.

Formålet med vores arbejde er at styrke beboerens livsmod, tillære færdigheder og opbygge ressourcer, for derigennem at skabe nye muligheder for beboeren og samtidig få skabt de bedste rammer for beboerens videre liv på ordinære vilkår.

På Kløverengen har vi stort fokus på en kontinuerlig dokumentation omkring beboernes udvikling, udfordringer og styrker/ressourcer. Dette sker dels gennem den daglige dokumentation, såvel som ved udarbejdelse af status samt udfyldelse af diverse progressionsrapporter.

Vi er også meget bevidste omkring sundhed, kost og bevægelse, og vi mener, at alle borgere har ret til et sundt liv. Derfor arbejder vi med sundhedsfremme både fysisk og psykisk, forebyggelse, behandling og rehabilitering i en sammenhængende proces.

Vi håber, at denne hjemmeside vil give dig svar på dine spørgsmål. Hvis du mangler nogle svar, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Velkommen!

Sitemap
Skriv til os

Ring til os