underslide-1

Behandlingsmetoder

Kløverengens struktur og pædagogiske metoder er bygget op omkring en helhedsorienteret tilgang, hvor vi adresserer alle vinkler rundt om den enkelte beboer, lige fra psykiatriske problemstillinger, over skolegang/beskæftigelse, kost og motion, til botræning og social adfærd og interaktion med andre. Målet er, at vores beboere, i videst mulige omfang, skal inkluderes og tage aktivt del i det omkringliggende samfund.
På Kløverengen arbejder vi ud fra en kognitiv-baseret, ressource-orienteret og anerkendende tilgang, hvor målet er at skabe de bedste rammer for beboernes videre liv på ordinære vilkår.
Det er vores erfaring, at dette sker bedst i et vekselforhold, hvor de daglige relationer og pædagogiske tiltag på opholdsstedet, kombineres med individuel tilknytning og samarbejde med det omkringliggende samfund.

 

Konkret sker dette ved, at den individuelle pædagogiske handleplan, både tager udgangspunkt i de, af hjemkommunen opstillede indsatsmål, såvel som beboerens oplevelse af egne potentielle udviklingsområder. Til brug for dette, udfyldes hver 3 måned, i tæt samarbejde med beboeren, en progressionsmåling, og på baggrund af denne defineres nye mål og delmål.

Derudover har Kløverengen stor fokus på en kontinuerlig og systematisk dokumentation omkring beboerens udvikling, udfordringer og styrker.

 

Dette sker dels i den daglige dokumentation, dels gennem udarbejdelsen af status ved de faste kontaktpersoner. Kløverengens ledelse udfører 2 gange årligt sagsgennemgang, for dels at sikre kontinuiteten i indsatsen, samt sikre at der er en rød tråd mellem indsatsmål, pædagogiske målsætninger, og de opnåede resultater.

 

På Kløverengen prioriterer vi, at sikre de mest optimale rammer for beboerens udvikling på alle niveauer.

 

9 Terrasse koekken 4