Behandlingsmetoder

Kløverengens struktur og pædagogiske metoder er bygget op omkring en helhedsorienteret tilgang, hvor vi adresserer alle vinkler rundt om den enkelte beboer; lige fra psykiatriske problemstillinger, over skolegang/beskæftigelse, kost og motion, til botræning, social adfærd og interaktion med andre. Målet er, at beboerne, i videst muligt omfang, skal inkluderes og tage aktiv del i det omkringliggende samfund.

På Kløverengen arbejder vi ud fra en kognitivt baseret, ressourceorienteret og anerkendende tilgang, hvor målet er at skabe de bedste rammer for beboernes videre liv på ordinære vilkår.
Det er vores erfaring, at dette sker bedst i et vekselforhold, hvor de daglige relationer og pædagogiske tiltag på opholdsstedet kombineres med individuel tilknytning og samarbejde med det omkringliggende samfund.

Konkret sker dette ved, at den individuelle pædagogiske handleplan både tager udgangspunkt i de af hjemkommunen opstillede indsatsmål, såvel som beboerens oplevelse af egne potentielle udviklingsområder. Til brug for dette udfyldes hver 3. måned, i tæt samarbejde med beboeren, en progressionsmåling (et botræningsskema), og på baggrund af denne defineres nye mål og delmål.

Derudover har Kløverengen stort fokus på en kontinuerlig og systematisk dokumentation omkring beboerens udvikling, udfordringer og styrker.

Dette sker dels i den daglige dokumentation, og dels gennem udarbejdelsen af status ved de faste kontaktpersoner. Kløverengens ledelse udfører sagsgennemgange to gange årligt, både for at sikre kontinuiteten i indsatsen, samt for at sikre, at der er en rød tråd mellem indsatsmål, pædagogiske målsætninger og de opnåede resultater.

På Kløverengen prioriterer vi at sikre de mest optimale rammer for beboerens udvikling på alle niveauer.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os