Botræning

På Kløverengen finder vi arbejdet med målrettet og systematisk botræning væsentligt. Erfaringsmæssigt ved vi, at for at muligheden for udflytning til eksempelvis egen bolig skal blive en positiv oplevelse, så er der nogle dagligdags rutiner og færdigheder, som skal opbygges og/eller vedligeholdes.

Botræningen har til hensigt at klæde beboeren på til at komme ud at bo selvstændigt i egen bolig og fungere optimalt der. Det vil sige, at beboerne får et indblik i og ansvar for dagligdagens udfordringer, for dermed at blive klar til at kunne bo selvstændigt samt navigere rundt i hverdagens udfordringer.

Botræning indeholder mange forskellige elementer, og nedenstående er således et uddrag.

Struktur for deres dagligdag med fokus på at passe uddannelse eller arbejde:

 • At beboeren, sammen med sin kontaktperson, får indarbejdet en struktur for sin dagligdag, f.eks. via ugeskemaer.
 • At beboeren kan stå op og passe tidspunkter/aftaler og lære at melde til og fra aftaler.
 • At beboeren lærer at bruge en kalender.
 • At beboeren opnår en forståelse for, hvorfor det er vigtigt med struktur i dagligdagen.
 • At beboeren får indarbejdet en døgnrytme med fokus på de basale behov, som f.eks. mad og søvn.

Tøjvask – sortering, vaskeanvisninger, tørring, hyppighed:

 • At beboeren lærer at sortere vasketøjet samt følge vaskeanvisninger i tøjet.
 • At beboeren lærer vigtigheden i at få vasket både tøj, dyner, betræk m.m.
 • At beboeren bliver fortrolig med en vaskemaskines forskellige programmer.

Rengøring og udluftning:

 • At der bliver luftet ud i lejligheden, og at beboeren får en viden om, hvorfor dette er vigtigt.
 • Hovedrengøring (hvert halve år)
 • Vinduespudsning
 • At beboeren får støtte/vejledning i, hvordan man gør rent og hvor ofte.
 • Rengøringsturnus i fælleskøkkenerne og rygerum.
 • At beboeren lærer at tage ansvar for rengøring og oprydning i fællesarealer og for at være en ”god” sambo/nabo.

Kost og madlavning:

 • At beboeren på maddage får en viden om madlavning og lærer at finde opskrifter og lave mad ud fra disse.
 • At beboeren lærer at skrive indkøbssedler og handle ind efter disse.
 • At beboeren opnår en basisviden om ernæringsrigtig kost.
 • At beboeren opnår en basisviden omkring køkkenhygiejne.
 • At beboeren til bl.a. fællesspisninger får prøvet at lave mad til flere samt planlægge en menu.
 • At beboeren tilegner sig viden omkring sund kost, og kan tilberede det indenfor et fastlagt budget.

Medicin:

 • At beboerne tilegner sig viden om og forståelse for egen medicinske behandling.
 • At beboeren bliver i stand til selv at administrere sin medicin.
 • At beboeren opnår viden om administration af egen økonomi i forhold til udgifter til medicin.

Økonomi:

 • At beboeren opnår viden om opbygning og vigtighed af et budget.
 • At beboeren lærer at lægge til side til uforudsete udgifter.
 • At beboeren lærer at skabe en sund økonomi, hvor der altid er penge til husleje og medicin.
 • At lære beboeren forskellen på “need to have” og “nice to have”.
 • At lære beboeren at sætte “tæring efter næring”.

Personlig pleje og hygiejne:

 • At beboeren tilegner sig viden om daglig hygiejne, f.eks. bad, barbering, deodorant m.m.
 • At beboeren forstår vigtigheden i at have rent tøj på.
 • At beboeren forstår betydningen af, hvordan man fremtoner over for andre.

Sport og bevægelse:

 • At beboeren får erfaring med vigtigheden af fysisk aktivitet.
 • At beboeren lærer at samarbejde i hold.
 • At beboeren får mod på at engagere sig i fx holdsport, foreningsliv, eller fitnesscenter osv.

Trafiktræning:

 • At beboeren lærer at benytte offentlig transport.
 • At beboeren lærer at planlægge sin færden i samfundet, uden at den involverer taxakørsel.

Almen dannelse:

 • At der i samtalerne med kontaktpersonerne bliver talt om almen dannelse.
 • At beboeren tilegner sig redskaber for at kunne begå sig blandt andre.
 • At beboeren opnår en viden om, hvordan man kan være med til at gøre et godt indtryk på andre.

Omgås venner og familie på en respektfuld måde:

 • At beboeren, via samtaler med sine kontaktpersoner, bliver bevidst om, hvordan man omgås venner og familie på en respektfuld måde.
 • At der bliver snakket omgangstone og hvordan man viser respekt for andre mennesker generelt.
 • At der bliver snakket om, hvordan en positiv kommunikation kan forekomme trods uenigheder.
 • At beboeren lærer grænsesætning, både i forhold til sig selv, som i forhold til andre.

Støtte til at udvikle et godt fritidsliv:

 • At beboeren støttes og opfordres til at opsøge sport, støttegrupper m.m.
 • At beboeren får støtte til at påbegynde nye fritidsinteresser.
 • At beboeren i særlige tilfælde får fysisk støtte og deltagelse til at komme i gang.

Mulighed for at være social (på neutral grund):

 • At kontaktpersonerne motiverer beboerne til at være sociale med de øvrige beboere i fællesarealerne.
 • At beboeren deltager i diverse sociale arrangementer arrangeret af Kløverengen, med henblik på at skabe relationer.
 • At beboeren øver sig i at være sammen med andre mennesker, som de ikke selv har valgt.
 • At beboeren lærer at tage ansvar for løsningen af eventuelt opståede konflikter.
Sitemap
Skriv til os

Ring til os