underslide-1

Botræning

På Kløverengen finder vi målrettet og systematisk botræning væsentlig. Erfaringsmæssigt ved vi, at for at muligheden for udflytning til eksempelvis egen bolig, skal blive en positiv oplevelse, så er der nogle dagligdags rutiner og færdigheder som skal opbygges og/eller vedligeholdes.

 
Botræning har til hensigt at klæde beboeren på, til at komme ud at bo selvstændigt i egen lejlighed eller fungerer optimalt i egen bolig. Det vil sige, at beboerne får et indblik i og ansvar for dagligdagens udfordringer og dermed vil kunne bo selvstændigt samt navigere rundt i hverdagens udfordringer.

 
Botræning indeholder mange forskellige elementer, hvoraf nedenstående er et uddrag.

 

Struktur for dagligdag med fokus på at passe uddannelse eller arbejde:

 • At beboeren sammen med sin kontaktpædagog, får indarbejdet en struktur for sin dagligdag fx via ugeskemaer.
 • At beboeren kan stå op og passe tidspunkter/aftaler og lærer at melde til og fra.
 • At beboeren lærer at bruge en kalender.
 • At beboeren opnår en forståelse for, hvorfor det er vigtigt med struktur på dagligdagen.
 • At beboeren får indarbejdet en døgnrytme med fokus på de basale behov såsom mad og søvn.

Tøjvask – sortering, vaskeanvisninger, tørring, hyppighed:

 • At beboeren lærer at sortere vasketøjet samt følge vaskeanvisninger i tøjet.
 • At beboeren lærer vigtigheden i at få vasket både tøj, dyner, betræk m.m.
 • At beboeren bliver fortrolig med en vaskemaskines forskellige programmer.

Rengøring og udluftning:

 • At der bliver luftet ud i lejligheden, og at beboeren får en viden om, hvorfor dette er vigtigt.
 • Hovedrengøring (hvert halve år)
 • Vinduespudsning
 • At beboeren får støtte/vejledning i hvordan man gør rent og hvor ofte.
 • Rengøringsturnus på fællesarealer, herunder fælleskøkkenerne.
 • At beboeren lærer at tage ansvar overfor rengøring og oprydning i fælles arealer og for at være en ”god” sambo/nabo.

Kost og madlavning:

 • At beboeren på maddagene får en viden om madlavning og lærer at finde opskrifter og lave mad ud fra denne.
 • At beboeren lærer at skrive indkøbssedler og handle ind efter disse
 • At beboeren opnår en basisviden om ernæringsrigtig kost
 • At beboeren opnår en basisviden omkring køkkenhygiejne.
 • At beboeren til bl.a. fællesspisninger får prøvet at lave mad til flere samt planlægge en menu.
 • At beboeren kan tilegne sig viden omkring sund kost, og fremstille dette indenfor et fastlagt budget.

Medicin:

 • At beboeren forstår nødvendigheden ved at indtage ordineret medicin
 • At minimere beboerens behov for PN-medicin
 • At beboeren får skærpet sin opmærksomhed på hans/hendes individuelle indikationer for medicinsvigt
 • At beboeren bliver i stand til selv at administrere sin medicin
 • At beboeren opnår viden om månedlige udgifter til medicin

Økonomi:

 • At beboeren opnår viden om opbygning og vigtighed af et budget
 • At beboeren lærer at lægge til side til “uforudsete hændelser”
 • At skabe en sund økonomi, hvor der altid er penge til husleje og medicin
 • At lære beboeren forskelle på “need to have” og “nice to have”
 • At lære beboeren at sætte “tæring efter næring”
Personlig pleje og hygiejne:

 • At beboeren tilegner sig en viden omkring den daglige hygiejne; det være sig bad, barbering, deodorant m.m.
 • At beboeren ligeledes ser vigtigheden i at have rent tøj på.
 • At beboeren forstår betydningen af, hvordan man fremtoner overfor andre.

Sport og bevægelse:

 • At beboeren får erfaring for vigtigheden af fysisk aktivitet
 • At beboeren lærer at samarbejde i hold
 • At beboeren får mod på at engagere sig i holdsport, foreningsliv, fitness-center mm

Trafiktræning:

 • At beboeren lærer at benytte offentlig transport
 • At beboeren lærer at planlægge sin færden i samfundet, uden at denne involverer taxa-kørsel.

Almen dannelse:

 • At der i samtalerne med kontaktpædagogen bliver snakket almen dannelse.
 • At beboeren tilegner sig redskaber for at kunne begå sig blandt andre.
 • At beboeren opnår en viden om, hvordan man kan være med til at gøre et godt indtryk på andre.

Omgås venner og familie på en respektfuld måde:

 • At beboeren via sine samtaler med kontaktpædagogen, bliver bevidst om, hvordan man omgås sine venner og familie på en respektfuld måde.
 • At der bliver snakket omgangstone og hvordan man viser respekt for andre mennesker generelt.
 • At der bliver snakket om, hvordan en positiv kommunikation kan forekomme trods uenigheder.
 • At beboeren lærer grænsesætning, både i forhold til sig selv som i forhold til andre

Støtte til at udvikle et godt fritidsliv:

 • At vi støtter og opfordrer beboeren til at opsøge, sport, støttegrupper m.m.
 • At beboeren får støtte til at starte op på evt. nye fritidsinteresser.
 • At beboeren i særlige tilfælde får fysisk støtte og deltagelse til at komme i gang.

Mulighed for at være social (på neutral grund):

 • At kontaktpædagogerne motiverer vores beboere til at være sociale med naboerne i fællesarealerne.
 • At beboeren deltager i diverse sociale arrangementer arrangeret af Kløverengen, med henblik på at skabe relationer.
 • At beboeren øver sig i at være sammen med andre, de ikke selv har valgt.
 • At beboeren lærer at tage ansvar for løsning af deres eventuelt opståede konflikter