MI

“Hvis du ønsker at bygge at skib, så saml ikke folk sammen til at hente tømmer, tilvirke værktøj eller uddelegere opgaver; lær dem i stedet at længes efter det store åbne hav”.
Antoine de Saint Exupery

Den motiverende samtale sigter bevidst mod at afklare ambivalens og oftest mod at skabe ændringer i en bestemt retning. Det er en kommunikationsmetode, der fremkalder naturlig forandring, og ikke et sæt teknikker, der har til formål at få folk til at gøre noget, de ikke selv ønsker.

Medmindre en forandring på en eller anden måde er i beboerens egen interesse, vil den ikke finde sted. I motivationssamtalen opstår forandring, fordi den er relevant for beboerens egne værdier og ønsker.

Den motiverende samtale kan bruges på mange adfærdsmæssige områder, herunder f.eks.:

 • Misbrug
 • Livsstil/helbred
 • Social opførsel
 • Arbejde med sig selv
 • Tilegnelse af nye færdigheder

Kløverengens rolle under den motiverende samtale:

 • At undersøge ønskerne/problemerne, ved hjælp af Sokratisk dialog.
 • At undersøge, hvor i forandringsprocessen beboeren befinder sig.
 • At hjælpe med at afdække fordele og ulemper ved det opstillede mål.
 • At undersøge barriererne for det opstillede mål.
 • At støtte forandringen.
 • At starte forfra, hvis/når motivationen og målsætningen forsvinder.
Sitemap
Skriv til os

Ring til os