underslide-1

SMART

“Mål styrer adfærd”….”Where focus goes, energy flows”

SMART modellen er et anerkendt og velbenyttet værktøj, som gør det lettere for beboeren, i samarbejde med os, at sætte mål og nå dem; for gode mål kræver, at man har sit “hvorfor” på plads.
På Kløverengen er det en grundforudsætning, at der arbejdes systematisk med beboeren.

 

SMART-modellen kan hjælpe til opstilling af konkrete mål samt angivelse af specifikke succeskriterier for målopfyldelse, for den enkelte beboer.

 

Modellen vil sikre beboerens inddragelse og indflydelse. Dels på deres definition af problem og støttebehov og dels give dem mulighed for selv at bidrage til, hvilke metoder eller indsatser der skal anvendes.
Det sikrer beboerens ejerskab til de opstillede handleplaner, og vil overordnet set sikre en afbalanceret, inddragende og ressourceorienteret tilgang.

SMART er et akronym og står for følgende;
S: Specifikt
M: Målbart
A: Attraktivt
R: Realistisk
T: Tidsbestemt

 

På Kløverengen tager vi udgangspunkt i SMART-metoden, når vi i samarbejde med beboeren sætter mål på aktiviteter, vilje og fundament. På den måde kan vi være med til at sikre de fremtidige resultater, såvel som sikre en effektiv professionel og målrettet indsats.