underslide-1

Nyhedsbreve

oktober 2016

Nogle at tale med, i de skæve timer.

 

Året er ved at gå på hæld, og dagene bliver både kortere og mørkere; oftest en svær tid at skulle gå i møde, for de fleste af os.

Et tidspunkt der ofte også er en udfordring, særligt for psykisk skrøbelige borgere, er sen aften og nat. Alle de tilbud man kan benytte sig af om dagen, det være sig kommunen, den privatpraktiserende læge, gode venner, familie, de netværk man måtte komme i….de sover jo alle om natten, og derfor er man om natten oftest overladt til sine egne tanker.

 

De seneste 10 år har psykiatrien oplevet en markant stigning i antallet af borgere, der har behov for hjælp i ”de skæve timer”. For at afhjælpe det stigende pres, er otte kommuner gået sammen om at etablere en akuttelefon. Her kan borgere i akut psykisk krise få rådgivning og omsorg i de sene aften- og nattetimer, så flere kan klare sig igennem natten, uden at deres situation forværres, og uden at få behov for yderligere akut hjælp.

De otte kommuner er: Glostrup, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby, Dragør, Hvidovre, Albertslund og Brøndby kommuner.

 

Akuttelefonen er fysisk tilknyttet Kløverengen, og er et 1-årigt projekt, med start 1/10/16.

Akuttelefonen bemandes af et fast team af social- og sundhedsfaglige medarbejdere med solid erfaring i at håndtere mennesker i akut psykisk krise.

Ved projektets afslutning evalueres akuttelefonens effekt, og det besluttes, om akuttelefonen skal videreføres. Forhåbningen er, at akuttelefonen kan bidrage til at lette presset på psykiatrien, så antallet af indlæggelser og genindlæggelser falder, samt at antallet af henvendelser til de psykiatriske skadestuer falder.

 

Målgruppen er borgere over 18 år fra en af de otte kommuner, der oplever at befinde sig i en akut psykisk krise, hvor de har brug for hjælp og en at tale med om aftenen/natten.

Det kan være man har et tilfælde af angst, er deprimeret, er i sorg eller føler sig aldeles magtesløs og har brug for hjælp til at komme gennem natten.

 

Forventningen er, at det primært vil dreje sig om borgere med sindslidelser, der bor i eget hjem. Forventningen er ligeledes, at målgruppen overvejende vil bestå af borgere, der i forvejen er i kontakt med psykiatrien. Målgruppen inkluderer også pårørende eller andre med en tæt relation til en borger i akut psykisk krise.

 

Akuttelefonen er ikke et anonymt tilbud, så når en borger ringer til akuttelefonen, vil vedkommende blive bedt om at oplyse sit CPR-nr. Det skyldes, at samtales indhold vil blive formidlet videre til borgerens kommune, således at man her kan vurdere, om der skal sættes ind med relevant opfølgning, så ingen borger sidder tilbage med uforrettet sag.

 

 

Akuttelefonen har nummer 25 25 04 00, og er åben hver nat fra klokken 23:30 – 07:00.

Man skal være borger i en af de 8 deltagerkommuner

Man skal befinde sig i akut psykisk krise

Man skal oplyse sit cpr-nummer ved starten af samtalen, og være opmærksom på, at ens hjemkommune vil blive orienteret om ens opkald.

 

Vi håber naturligvis, at akuttelefonen vil blive benyttet, og vil blive oplevet som en ekstra livline, når/hvis man sidder alene midt om natten, med tunge tanker, og bare har brug for nogle at vende dem med.

 

Med ønsket om et godt efterår.

 

 

Anette Rix

Forstander

 

 

Rix tlf

 

 

 

 

 

Tidligere nyhedsbreve: