underslide-1

Center for Voksne og Velfærd

Da strukturreformen/kommunalreformen blev indført pr. 1. januar 2007, indgik Ishøj og Vallensbæk kommuner et forpligtende samarbejde, for i samarbejde at løfte de kommunale opgaver for borgerne i de to respektive kommuner.
Det har bl.a. den praktiske betydning, at Ishøj kommunes Center for Voksne og Velfærd er myndighed på området for både Ishøj og Vallensbæk borgere.

 

Center for Voksne og Velfærd arbejder ud fra 5 værdier, der er gennemgående i vores arbejde og vores tilgang til både borgerne og hinanden. Værdierne er som følger;

  • Effektivitet
  • Samarbejdsorienteret
  • Omstillingsparat
  • Respekt for hinandens arbejde
  • Ansvarlighed og høj faglighed
I Center for Voksne og Velfærd arbejdes der med en række borgerrettede og sociale ydelser. Her arbejdes der med forsorgshjem, krisecentre, misbrug, jura og analyse, råd og vejledning, bo- og dagtilbud samt pædagogisk støtte til borgere med handicap og/eller sindlidelse.

 

Kløverengen er et socialpsykiatrisk tilbud under Center for Voksne og Velfærd i Ishøj kommune.

 

For mere information om både Center for Voksne og Velfærd, samt om Ishøj kommune henvises til hjemmesiden; www.ishoj.dk