Samarbejdspartnere

På Kløverengen anser vi det som afgørende for hele beboerens rehabiliteringsproces, at samarbejde sker i videst muligt omfang med alle de interessenter, der er omkring borgeren.
Både beboerens familie og private netværk, samt de mere ”officielle” samarbejdspartnere, er væsentlige.

Derudover samarbejder vi med andre sociale tilbud, lokale erhvervsdrivende, lokalmiljøet, diverse brugerforeninger osv.

For at en beboer skal have det fulde udbytte af et ophold på Kløverengen, er det væsentligt, at der tages hånd om det hele menneske, således at alle facetter af beboerens udfordringer adresseres.

Kløverengens samarbejdspartnere er f.eks.:

 • Sagsbehandlere/socialrådgivere
 • Socialcentre
 • Jobcentre
 • Misbrugscentre
 • Privatpraktiserende læger
 • Bostedsteam
 • Distriktspsykiatrisk Center Ishøj
 • Distriktspsykiatrisk Center Glostrup
 • Hospitaler
 • Psykiatere
 • Værger
 • Politi, Social afdeling og Psykiatri (PSP)
 • Kriminalforsorgen
 • Tandplejen
 • KLAP Job
Sitemap
Skriv til os

Ring til os