underslide-1

Samarbejdspartnere

samarbejdspartnere

 

På Kløverengen anser vi det som afgørende for hele beboerens rehabiliteringsproces, at samarbejde sker i videst mulige omfang med alle de interessenter der er omkring borgeren.
Både beboerens familie og private netværk, som de mere ”officielle” samarbejdspartnere er væsentlige.

Derudover, samarbejder vi med andre sociale tilbud, med lokale erhvervsdrivende, med vores lokalmiljø, diverse brugerforeninger osv.

For at en beboer skal have det fulde udbytte af et ophold på Kløverengen, er det væsentligt at der tages hånd om det hele menneske, således at alle væsentlige facetter af beboerens udfordringer adresseres.

Et uddrag af vores samarbejdspartnere er eksempelvis;
 • Sagsbehandlere/socialrådgivere
 • Socialcentre
 • Jobcentre
 • Misbrugscentre
 • Privat praktiserende læger
 • Distriktpsykiatrisk Center Ishøj
 • Distriktpsykiatrisk Center Glostrup
 • Hospitaler
 • Psykiatere
 • Værger
 • Politi Social afdeling og Psykiatri (PSP)
 • Kriminalforsorgen
 • Tandplejen
 • KLAP Job
 • m.fl.