underslide-1

Studerende/elever

På Kløverengen sætter vi stor pris på både at have studerende og elever indenfor de fagområder vi beskæftiger os med; pædagogik, sundhed og pleje samt socialrådgivning.

 

Vi finder, at have studerende/elever er en gunstig situation for alle parter!
Ikke bare får Kløverengen mulighed for at være medvirkende til at forme nogle fremtidige gode kolleger på området, men vi oplever også, at de studerende/eleverne ofte bidrager med væsentlige observationer og spørgsmål omkring vores daglige praksis; spørgsmål der får os til at reflektere og blive skarpere på praksis.

 

Såfremt du kunne tænke dig at være studerende/elev på Kløverengen, er det din uddannelsesinstitution du skal henvende dig til, da det er dem der fordeler de forskellige pladser.

 

studerende-elever

 

Du skal være opmærksom på, at Kløverengen er et døgntilbud, og at du derfor som studerende/elev ville skulle indgå i vagter der ligger i tidsrummet 07:00-23:00 alle ugens dage. Der vil både indgå weekendarbejde, som arbejde på helligdage, og Kløverengen har en naturlig forventning om at du er stabil i dit fremmøde, og tager medansvar for din læring.

 

Dit uddannelsesophold på Kløverengen vil tage udgangspunkt i dine læringsmål, og vil have til hensigt, at du opnår et kendskab til bl.a. lovgivning, dokumentation, etik og moral, medbestemmelse, magtanvendelser og rehabilitering, foruden naturligvis det daglige pædagogiske arbejde på Kløverengen, vores værdier, menneskesyn og pædagogiske mål, spiseforstyrrelser, skizofreni, personlighedsforstyrrelser og andre psykiatriske diagnoser og meget meget andet.